Czy rząd wesprze obwodnicę Rogoźna?

Czy rząd wesprze obwodnicę Rogoźna?

GMINA ROGOŹNO. Historię budowy obwodnicy Rogoźna, a raczej obietnice z nią związane, bo na razie nikt niczego nie wybudował, można by opisać w grubej księdze.

Tym razem jednak pojawiło się w tym tunelu światełko i to całkiem wyraźne.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich złożył bowiem do Ministerstwa Infrastruktury wnioski o dofinansowanie budowy obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Na program przeznaczono 2 mld zł, z czego 1,9 mld zł zostanie rozdysponowane, a pozostałe pięć procent to rezerwa. Jak zapewnia Paulina Jęczmionka-Majchrzak z Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu: W naborze obowiązuje limit wniosków. Każde województwo – niezależnie od wielkości terytorium czy liczby kilometrów dróg – może złożyć trzy wnioski. Jednak z uwagi na ogrom potrzeb i szeroką, liczącą ponad 2700 km siatkę dróg, Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował się ubiegać o wsparcie dla pięciu zadań, które znajdują się na liście inwestycji ujętych w Planie Transportowym dla Województwa.

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak, dodał: Plan Transportowy definiuje wszystkie potrzeby na drogach wojewódzkich w perspektywie 10 lat, których realizacja kosztowałaby szacunkowo 7,7 miliarda zł. Mimo ogromnej pomocy z Unii Europejskiej i realizacji wielu inwestycji, nie jesteśmy w stanie sprostać tym potrzebom, musimy wybierać najpilniejsze. Dlatego chętnie korzystamy z wszelkich możliwych pomocy i programów. Takiej szansy upatrujemy również w „obwodnicowym” naborze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wnioskujemy o dofinansowanie dla najbardziej newralgicznych, pilnych i zaawansowanych w przygotowaniu projektów.

Jeden z trzech głównych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczy budowy obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241.

Kolejne to budowa obwodnicy Kościana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 oraz budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu dróg wojewódzkich 184 i 187.
Czy Wielkopolska otrzyma rządowe wsparcie? Czy wystarczy środków na obwodnicę Rogoźna? To okaże się dopiero w przyszłości.

Dla przykładu władze powiatu obornickiego na takie wsparcie czekały niemal osiem miesięcy, by po tym czasie dowiedzieć się, że wsparcia nie będzie. Więc nie ma sensu się zbyt wiele spodziewać, tak jak nie można też stwierdzić, że na obwodnice pieniędzy nie będzie.

Podobne artykuły