Czy powstanie szkoła w Bogdanowie?

Czy powstanie szkoła w Bogdanowie?

BOGDANOWO. W gminie Oborniki znajduje się aż jedenaście szkół, w tym jedna ogromna, mieszcząca się aż w trzech budynkach. Ich utrzymanie stanowi dla gminnego budżetu nie lada problem.

Choć gmina szkoły prowadzi, utrzymanie ich spada jednak na barki państwa. Jednak z budżetu gminy dokładane są pieniądze na wynagrodzenia dla nauczycieli, a także na utrzymanie budynków szkół.

Wiele gmin zamknęło już część placówek oświatowych, by ratować budżety, w gminie Oborniki jest ich wciąż nadmiar, przez co coraz mniej pieniędzy można przeznaczyć na inwestycje.

Sołtys Bogdanowa rozpoczął starania o budowę kolejnej szkoły – w jego wsi. Jak wyliczył sołtys Mariusz Kozłowski, z Bogdanowa do szkół dojeżdża około 200 dzieci. Dlatego szkoła powinna we wsi powstać.

Sołtys Mariusz Kozłowski nie znalazłszy poparcia dla swoich planów u burmistrza Obornik, zwrócił się 26 kwietnia bezpośrednio do wojewody, a trzeba wiedzieć, że Michał Zieliński mieszka w Bogdanowie.

Zieliński szybko odpisał, iż cieszy go inicjatywa mieszkańców swej wsi i osobiście popiera wniosek dotyczący budowy szkoły. Poinformował sołtysa, jak taką szkołę należy założyć, że taka szkoła publiczna nie wymaga zgody wojewody, a jeśli będzie niepubliczna, to wystarczy zgoda kuratora oświaty.
Wojewoda w swym piśmie nie wspomniał niestety nic o tym, że państwo weźmie na siebie koszty budowy szkoły.

Pismo wojewody wpłynęło do wiadomości przewodniczącego rady miejskiej. Ten odczytał je radnym. Radni nie wykazali entuzjazmu, słysząc o zamiarach sołtysa.

Podobne artykuły