Czekając na decyzję… i pieniądze

Czekając na decyzję… i pieniądze

GMINA OBORNIKI. Gotów jest już projekt przebudowy drogi Wargowo-Kowalewko-Objezierze, najgorszego połączenia komunikacyjnego w całej gminie.

Inwestycja ma kosztować ponad 18 mln złotych, czyli jest z kategorii tych najdroższych. Rząd na takie drogi przekazywał powiatom: obornickiemu, złotowskiemu i im podobnym, czyli mniej zamożnym, wsparcie w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych.

Przekazywał, ale przestał, bo sam jest biedny i dopóki Unia nie dośle tego, co ma przesłać to kasa państwowa będzie świecić dnem.

W tej sytuacji władze powiatu obornickiego złożyły w Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o pożyczkę. Jak powiedziała starosta Zofia Kotecka: Teraz czekamy na odpowiedź. Przebudowa trasy Wargowo-Objezierze jest konieczna, bo jest to przecież by pass dla drogi krajowej nr 11. Zdarzają się wciąż na niej wypadki i w razie potrzeby będzie można korzystać z objazdu.

Ponadto jest to w chwili obecnej nasza najpilniejsza inwestycja drogowa i nie możemy na jej realizację już czekać.

Podobne artykuły