Czas na legendę

OBORNIKI. Wiele miast ma swoje legendy i podania. Kruszwica o złym królu Popielu, Kraków o smoku wawelskim czy Gniezno o gnieździe, od którego zaczerpnęło nazwę. Oborniki swą nazwę mogły zaczerpnąć od królewskich obór, oborników- ludzi troszczących się o bydło albo od królewskiego zawołania na widok naszych lesistych ziem – o bory!

Najwyższa już pora, aby i Oborniki miały wreszcie swą legendę. Dlatego Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy oraz Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Lech sekcja Huragan w Obornikach organizują konkurs na legendę lub podanie o Obornikach. Jest on przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (kl. IV- VI) – oraz gimnazjów i osób dorosłych.

Prace muszą odwoływać się do zdarzeń historycznych, miejsc, osób, instytucji, obyczajów lub elementów krajobrazowych właściwych naszemu miastu. Mogą opowiadać np.: o założeniu grodu, pobycie króla Władysława Jagiełły w Obornikach, nadaniu praw i przywilejów, o czasach wojen itp. Organizatorzy liczą na inwencję twórczą autorów. Prace mogą być napisane ręcznie lub komputerowo (max 3 strony A-4), prozą lub wierszem, mogą być ilustrowane. Należy je składać w BPMiG ul. Kopernika 10 w terminie do 10 czerwca 2005.

Należy tez podać następujące dane: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła – o ile to jest uczeń. Przesłane lub dostarczone do biblioteki prace stają się jaj własnością.

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i prezentacja najlepszych prac (w dwóch trzech kategoriach wiekowych) odbędzie się w czasie Dni Obornik. O dokładnym terminie laureaci zostaną powiadomieni, a nasza gazeta będzie najlepsze prace drukować w całości lub obszernych fragmentach. Rezultatem konkursu będzie obornicka legenda, która umieścimy też w Internecie, aby cała Polska mogła ją poznać.

Podobne artykuły