Czas na przejścia dla pieszych

Czas na przejścia dla pieszych

OBORNIKI. Ostatnio nasza gazeta poświęca wiele miejsca poprawie bezpieczeństwa i ulepszeniu systemu komunikacji w mieście. Tym razem warto wspomnieć o projekcie zmian mającym poprawić bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych.

Projekt tworzą urzędnicy gminni, a zakłada on modernizację kilkunastu przejść dla pieszych w całym mieście. Jego nadrzędnym celem jest rzecz jasna poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych korzystających z niebezpiecznych przejść.

Dodatkowe punkty świetlne, czy specjalne wyniesienia, to tylko niektóre z zakładanych zmian.

Jak podkreśla burmistrz Tomasz Szrama: W konfrontacji z pojazdem, pieszy zawsze stoi na straconej pozycji. Mimo że winnym zdarzenia będzie kierowca, to niechroniony uczestnik ruchu ponosi poważniejsze konsekwencje, tracąc zdrowie, a w najgorszym przypadku nawet życie. Dlatego ten projekt ma dla nas znaczenie szczególne.

Aktualnie gmina Oborniki składa wniosek o dofinansowanie, który pozwoliłby na kosztowną przebudowę kilkunastu przejść dla pieszych z pożytkiem dla wszystkich.

Podobne artykuły