Co ze śmieciami?

Co ze śmieciami?

GMINA OBORNIKI. Obecna sytuacja może mieć negatywne skutki dla całego systemu gospodarki odpadami.
Swój komunikat wydał w tej sprawie ZM GOAP. – W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego oraz związaną z tym koniecznością reorganizacji pracy firm odbierających odpady komunalne (rotacyjne wysyłanie brygad, odbiór odpadów przed godziną 6 rano) prosimy o wystawianie pojemników z odpadami wcześniej niż zwykle. Rekomendujemy, aby pojemniki i worki wystawiane były wieczorem przed dniem wskazanym w harmonogramie (wystawianie odpadów dużo wcześniej jest działaniem nieprawidłowym). Dodatkowo informujemy, że mogą nastąpić opóźnienia w realizacji odbiorów oraz podstawiania pojemników do ich gromadzenia – czytamy w informacji.
ZM GOAP zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby odbiory odpadów odbywały się bez znaczących utrudnień i niedogodności, jednak zaistniała sytuacja może powodować ich występowanie. Na chwilę obecną proces odbioru odpadów nie jest zagrożony i będzie realizowany w sposób ciągły.
GOAP prosi o umieszczanie odpadów w zawiązanych workach. Ma to ograniczyć kontakt obsługi ze śmieciami i ograniczyć ryzyko ewentualnego zakażenia. W miarę możliwości należy udostępniać pojemniki do gromadzenia odpadów celem zminimalizowania kontaktu brygad odbierających odpady komunalne z Państwa klamkami, domofonami, furtkami itp..
Jeżeli znacząco spadła ilość wytwarzanych w przedsiębiorstwie odpadów, lub działalność została całkowicie zawieszona i w związku z tym odpady nie powstają – wystarczy złożenie stosownej deklaracji zmniejszającej lub wygaszającej zobowiązanie. Deklarację taką należy złożyć najpóźniej do dziesiątego dnia następnego miesiąca. Jeżeli zatem już w marcu przedsiębiorcy wstrzymali lub znacząco ograniczyli swą działalność, do dziesiątego kwietnia mogą dostosować deklarację do faktycznie odbieranych ilości odpadów. Podkreślić jednak należy, iż prawidłowość przedstawionych w deklaracji danych podlega weryfikacji przez służby kontrolne Związku. Związek nie ma możliwości odstąpienia od poboru opłaty za odpady rzeczywiście wytworzone i odebrane.

Podobne artykuły