Co z oświetleniem Wronieckiej?

Co z oświetleniem Wronieckiej?

OBORNIKI. Oborniczanie bardzo chwalą wygodę komunikacyjną, jaką daje ulica Wroniecka, a jednocześnie coraz więcej osób pyta o jej oświetlenie.
W dyrekcji dróg wojewódzkich, do której należy Wroniecka, dowiedzieliśmy się, że oświetlenia drogi w planach inwestycyjnych nie było, a jedynie oświetlenie rond na początku i na końcu drogi.
Burmistrz Piotr Woszczyk do owej informacji dodał: Planowane było jedynie oświetlenie ścieżki pieszorowerowej. Inwestor nie przewidział oświetlenia całego ciągu i to pomimo starań burmistrza Tomasza Szramy. Inwestor, jakim jest zarząd województwa wielkopolskiego, ścieżkę oświetli. Co do drogi, inwestycja nie jest nasza, marszałek chciałby w tej sytuacji przerzucić koszty oświetlanie na koszt gminy, a to znaczny wydatek.
Z naszych informacji wynika, że przy budowie drogi ułożono pod ziemią kabel energetyczny. Być może nadjadą dla gminy czasy większej obfitości finansowej i będzie można Wroniecką oświetlić.

Podobne artykuły