Co z nabożeństwami?

Co z nabożeństwami?

ZIEMIA OBORNICKA. Od środy w nabożeństwach uczestniczyć może maksymalnie 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Zgodnie z dekretem arcybiskupa poznańskiego Stanisława Gądeckiego , oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, mają to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Należy liczyć wchodzących, a na drzwiach kościołów trzeba wywiesić stosowną informację. Na liturgię wierni winni wchodzić jedynie przez drzwi zakrystii lub inne boczne wejście. Poza liturgią kościoły winny pozostawać w ciągu dnia otwarte.

Co ze spowiedzią?

Duchowni mają udostępnić wiernym numer telefonu i adres mailowy, poprzez który można umówić się z duszpasterzem na indywidualną spowiedź. Duszpasterze winni zachować dyspozycyjność wobec wiernych, którzy zwrócą się z prośbą o spowiedź. Spowiedź winna mieć miejsce w osobnych pomieszczeniach, umożliwiających sprawowanie sakramentu z zachowaniem większej odległości między penitentem a spowiednikiem,lub – w razie takiej niemożliwości – w często dezynfekowanych otwartych konfesjonałach. Osoby, które nie mają możliwości przystąpienia do spowiedzi, należy pouczyć o praktyce aktu żalu doskonałego i konieczności przeżycia sakramentu po ustaniu przeszkody.

We Włoszech zakażony koronawirusem 72-letni ksiądz Giuseppe Berardelli zmarł w szpitalu po tym, gdy zrezygnował z respiratora chcąc, by podłączyć do niego kogoś młodszego. Zrezygnował z urządzenia mówiąc, by przekazano go młodszemu choremu, którego nie znał. We Włoszech zmarło już co najmniej 30 zakażonych księży.

Podobne artykuły