Ciężkie pobicie w Wełnie

WEŁNA. W połowie stycznia we wsi Wełna brutalnie i bez wyraźniej przyczyny ciężko pobito mężczyznę. Dochodziła godzina 23 gdy do mieszkańca Wełny podeszło trzech mężczyzn. Jeden z nich uderzył go nagle silnie pięścią w twarz.

Pozostali również zaczęli go okładać pięściami tak długo aż upadł. Leżącego skopali aż do utraty przytomności. Mężczyznę ze złamaną żuchwą i licznymi urazami odwieziono do szpitala.

Policjanci bardzo prędko ustalili sprawców. Są nimi mieszkaniec Wełny, niemal sąsiad pobitego i mieszkaniec Jaracza. Trzeci sprawca jest pewnie już również znany a jeżeli nie, to jego ujęcie nastąpi w każdej chwili.

Podobne artykuły