Ciężka praca i wspaniały efekt, czyli pieniądze na termomodernizację

Ciężka praca i wspaniały efekt, czyli pieniądze na termomodernizację

GMINA ROGOŹNO. Trwająca od lat praca nad pozyskaniem wsparcia finansowego na termomodernizację rogozińskich szkół podstawowych zakończyła się pełnym sukcesem.

Do gminy Rogoźno trafi blisko siedem milionów złotych na termomodernizację trzech szkół.

Zanim dofinansowanie trafiło do gminy została sporządzona ogromna w swej objętości dokumentacja do programu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, programu, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Złożono w nim 214 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania w wysokości ponad 870 mln zł.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało: Operator Programu (MKiŚ wraz z NFOŚiGW) dołożył wszelkich starań, by spośród tak wielu projektów wybrać najlepsze, których realizacja przyniesie najwyższy efekt społeczny i ekologiczny. Pozytywną ocenę merytoryczną oraz rekomendację do dofinansowania uzyskały 164 projekty. Dostępne środki pozwoliły na umieszczenie na liście podstawowej 23 projektów, w których łączna kwota przyznanego dofinansowania to ponad 85,5 mln zł (czyli ponad 19,8 mln euro). Pozostałe 141 projektów znalazło się na liście rezerwowej.

Wniosek gminy Rogoźno uzyskał 104 pkt i dofinansowanie w wysokości 6.820.898,32 zł oraz znalazł się na pierwszym miejscu w decyzji. Można zatem ogłosić pełen sukces. Zmodernizowane zostaną: Szkoła Podstawowa nr 3 w Rogoźnie, Szkoła Podstawowa w Parkowie i Szkoła Podstawowa w Budziszewku.

Termomodernizacja tych budynków, to nie tylko znaczne oszczędności na ich ogrzewaniu, ale i znaczący efekt ekologiczny, a do tego okazja do dokonania poprawek w elewacji wymienionych szkół.

Podobne artykuły