Ciężarówki poza centrum Obornik

Ciężarówki poza centrum Obornik

OBORNIKI. Informowaliśmy o tym od kilku miesięcy, teraz rozwiązania zostały wprowadzone. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz usprawnienie ruchu w centrum Obornik, starosta Zofia Kotecka w porozumieniu z burmistrzem Tomaszek Szrama wprowadzili nową stałą organizację ruchu na odcinku od Słonaw (skrzyżowanie przy firmie Tappol) do mostu na rzece Wełnie w Obornikach na ul. Czarnkowskiej (przy firmie Delta).

Nowa organizacja ruchu polega na przekierowaniu transportu pojazdów powyżej 3,5 tony na nową obwodnicę po trasie wronicekiej, w ten sposób ograniczając wjazd ciężkich pojazdów do centrum miasta.

Zwolnienie z zakazu w sposób oczywisty dotyczy komunikacji miejskiej oraz szkolnej, pojazdów PGKiM oraz PWiK, firm transportowych oraz mieszkańców (pod warunkiem dojazdu do posesji).

Zostały już oznakowane odpowiednie ulice. Przy zjeździe z drogi krajowej nr 11 w ulicę Lipową i pozostałe ulice ustawiono znaki ograniczenia wjazdu do pojazdów nie przekraczających wagi 3,5 tony.

Po wprowadzeniu zmian ruch w centrum Obornik widocznie się zmniejszył i usprawnił. Ruch na drodze krajowej wydaje się pozostawać niezmienny, mimo wcześniejszych obaw o korki.

Podobne artykuły