Bolączki mieszkańców

RYCZYWÓŁ. Na przełomie listopada i grudnia wójt Jerzy Gacek przeprowadził zebrania z mieszkańcami poszczególnych sołectw. Celem było omówienie prac wykonanych w 2004 roku na terenie gminy oraz podsumowanie wyników pierwszej połowy kadencji wójta Gacka.

W kończącym się właśnie roku przebudowano ulicę Czarnkowską za łączną kwotę 1.188.000 złotych, które pochodziły ze środków Urzędu Gminy, SAPARDU, WFOŚiGW oraz starostwa. Utwardzono drogę Ludomki-Lipa na odcinku 842 metrów, za 250.000 złotych z czego 92.000 zł pochodziło z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Za 55.000 złotych odnowiono halę sportową w Ryczywole, a za 26.000 zł, wybudowano nowe sanitariaty w ryczywolskim przedszkolu. Pomiędzy Gorzewkiem, Wiardunkami a Boruchowem położono linię wodociągową za 160.000 złotych.

Mieszkańcy zgłosili szereg wniosków. W Gościejewku wnioskowali o wymalowanie świetlicy wiejskiej, remonty dróg gruntowych i wycięcie konarów drzew wrastających w linię energetyczną; w Ludomach – o kontynuację chodników przy drodze wojewódzkiej i opłotowanie remizy OSP, a w Ludomkach postawienie oświetlenia ulicznego. Radom zgłosił bardzo ważny wniosek o wyposażenie stacji wodociągowej w Ryczywole w agregat prądotwórczy. W Zawadach mieszkańcy prosili o położenie płytek w korytarzu świetlicy; w Dąbrówce o doprowadzenie linii wodociągowej do gospodarstw leżących pod lasem. W Piotrowie zaproponowali, aby wyburzyć ścianę w świetlicy w celu powiększenia wnętrza części jadalnej. Lipa wnioskowała o wybudowanie odcinka chodnika w kierunku drogi wojewódzkiej; Łopiszewo chciało aby gmina zakupiła im szlaki na wyremontowanie rozjeżdżonych dróg wiejskich. Życzeniem Wiardunek było, aby autobus KSK lub PKS przejeżdżał przez Wiardunki w drodze do Obornik, tak by mieszkańcy sołectwa mogli w prosty sposób dojechać do instytucji powiatowych. Ninino i Tłukawy wnioskowały o przebudowę linii energetycznej, pamiętającej jeszcze lata powojenne; Skrzetusz podobnie jak Lipa chciałby mieć założony chodnik idący wzdłuż całej wioski; natomiast mieszkańcy Ryczywołu chcieliby upiększyć swoją miejscowość poprzez odnowienie elewacji zewnętrznych budynków gminnych jak i prywatnych oraz wybudowanie chodników na osiedlu 40-lecia i wzdłuż ulicy Szkolnej.

Podobne artykuły