Bezrobotni do podpisu w urzędzie

RYCZYWÓŁ. Wicstarosta K.Zieliński, poinformował zebranych na sesji Rady Gminy, że od stycznia 2005 roku, bezrobotni z terenu gminy, będą mogli złożyć swój comiesięczny podpis najprawdopodobniej w Urzędzie Gminy, a nie jak to było dotychczas w Banku Spółdzielczym.

Podobne artykuły