Bezpłatne drobne naprawy dla seniorów

OBORNIKI. Z inicjatywie burmistrza Obornik osoby starsze, mieszkające samotnie, dysponujące niskimi dochodami, niepełnosprawne lub długotrwale chore będą mogły skorzystać z bezpłatnych drobnych usług naprawczych.
Program „Złota Rączka dla Seniorów” to konsultacje techniczne i drobne naprawy dla osób w wieku powyżej 60. roku życia, obejmujące w szczególności: wymianę baterii, naprawę klamek, zamków, regulację drzwi i okien, przymocowanie luster, obrazów, karniszy, półek, itp. Drobne naprawy, o których mowa, to usługi nie wymagające: specjalistycznej wiedzy, umiejętności i uprawnień;
znacznych nakładów finansowych; natychmiastowej interwencji.
Zlecenie zadania nie obejmuje napraw, które powinny zostać wykonane na rzecz mieszkańca na podstawie innych umów z wspólnotą mieszkaniową lub administracją.
Realizatorem zadania jest Spółdzielnia Socjalna „Uciec Dysforii”, wyłoniona w konkursie na realizację zadania zwiększenia poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych, ograniczających wystąpienie zagrożeń dla zdrowia z powodu niesprawności instalacji, sprzętów i urządzeń domowych, która na mocy zawartej do końca 2020 roku umowy organizuje wizyty specjalisty – „Złotej Rączki”.
Zainteresowani seniorzy mogą zgłaszać potrzebę wizyty „Złotej Rączki” telefonicznie: 518 795 665 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 -15:00.

Podobne artykuły