Bezpieczniejsze, bo oświetlone, przejścia dla pieszych

Bezpieczniejsze, bo oświetlone, przejścia dla pieszych

POWIAT OBORNICKI. Dyrekcja Zarządu Dróg Krajowych i Autostrad podpisała właśnie w ramach programu Bezpieczna Infrastruktura Drogowa umowę na doświetlenie przejść dla pieszych znajdujących się na DK11 na odcinku od miejscowości Gościejewo do Obornik oraz w Obornikach i od miejscowości Bogdanowo a dalej Chludowo.

Umowa z firmą Przedsiębiorstwo Drogowe „KONTRAKT” opiewa na kwotę 3.656.790 zł. Wykonawca ma na zrealizowanie zadania 134 dni.

Głównym celem Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024 jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Określa on cele i priorytety inwestycyjne, wskazuje poziom i źródła finansowania oraz określa zakres rzeczowy zadań przewidywanych do realizacji.

Program jest spójny ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Strategią Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku oraz komplementarny z działaniami realizowanymi w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)

W jego ramach zostaną doświetlone następujące przejścia dla pieszych:

 1. Droga krajowa nr 11 km 231+393 przejście dla pieszych w ciągu głównym w m. Gościejewo.
 2. Droga krajowa nr 11 km 231+582 przejście dla pieszych na drodze podporządkowanej nr 272553P w m. Gościejewo.
 3. Droga krajowa nr 11 km 231+786308 przejście dla pieszych w ciągu głównym oraz przejście na drodze podporządkowanej nr 272514P w m. Gościejewo.
 4. Droga krajowa nr 11 km 233+475 i km 233+585 dwa przejścia dla pieszych w ciągu głównym oraz przejście na drodze podporządkowanej nr DW241 w m. Ruda.
 5. Droga krajowa nr 11 km 245+089 i km 245+109 dwa przejścia dla pieszych w ciągu głównym oraz dwa przejścia dla pieszych na drogach podporządkowanych nr 2035P (ul. Dworcowa) i nr 271627P (ul. Leśna) w m. Rożnowo.
 6. Droga krajowa nr 11 km 246+518 przejście dla pieszych w ciągu głównym w m. Kowanówko.
 7. Droga krajowa nr 11 km 247+856 przejście dla pieszych w ciągu głównym oraz przejście na drodze podporządkowanej nr 271509P (ul. Polna) w m. Oborniki.
 8. Droga krajowa nr 11 km 248+755 przejście dla pieszych w ciągu głównym oraz przejście na drodze podporządkowanej stanowiącej dojazd do dworca kolejowego w m. Oborniki.
 9. Droga krajowa nr 11 km 248+979 przejście dla pieszych w ciągu głównym w m. Oborniki.
 10. Droga krajowa nr 11 km 249+300 przejście na drodze podporządkowanej nr DW178 (ul. Wroniecka) w m. Oborniki.
 11. Droga krajowa nr 11 km 249+487 przejście dla pieszych w ciągu głównym oraz przejście na drodze podporządkowanej nr 271511P (ul. Kowanowska) w m. Oborniki.
  W Obornikach będą to przejścia:
 12. Droga krajowa nr 11 km 249+908 i km 249+928 przejścia dla pieszych w ciągu głównym oraz na drodze podporządkowanej nr 271599P (ul. Młyńska) w m. Oborniki.
 13. Droga krajowa nr 11 km 250+098 i km250+115 przejścia dla pieszych w ciągu głównym oraz dwa przejścia na drodze podporządkowanej nr 271598P (ul. Kopernika) w m. Oborniki.
 14. Droga krajowa nr 11 km 250+308 przejście dla pieszych w ciągu głównym oraz dwa przejścia na drogach podporządkowanych nr 271530P (ul. Lipowa) i nr DW187 (ul. Lipowa) w m. Oborniki.
 15. Droga krajowa nr 11 km 250+866 przejście dla pieszych w ciągu głównym oraz przejście na drodze podporządkowanej nr DW187 (ul. Szamotulska) w m. Oborniki.
 16. Droga krajowa nr 11 km 250+969 przejście na drodze podporządkowanej nr 2055P (ul. Gołaszyńska) w m. Oborniki.
 17. Droga krajowa nr 11 km 251+165 przejście dla pieszych w ciągu głównym oraz przejście na drodze podporządkowanej (wyjazd ze stacji paliw w km 251+163) w m. Oborniki.
 18. Droga krajowa nr 11 km 251+826 przejście dla pieszych w ciągu głównym oraz dwa przejścia na drogach podporządkowanych nr 271570P (ul. Armii Poznań) i nr 271613P (ul. Komunalna) w m. Oborniki.
  Za Obornikami w kierunku na Chludowo oświetlone zostaną przejścia:
 19. Droga krajowa nr 11 km 252+206, km 252+303 przejścia dla pieszych w ciągu głównym oraz przejścia na drodze podporządkowanej (zjazdy na parking km 252+215 i 252+249, DG nr 271624P w km 252+249) w m. Bogdanowo.
 20. Droga krajowa nr 11 km 252+612 przejście dla pieszych w ciągu głównym oraz dwa przejścia dla pieszych na drodze podporządkowanej nr 2025P km 252+621 w m. Bogdanowo.
 21. Droga krajowa nr 11 km 256+495 przejście dla pieszych w ciągu głównym w m. Ocieszyn.
 22. Droga krajowa nr 11 km 257+934 i km 257+966 dwa przejścia dla pieszych w ciągu głównym oraz dwa przejścia na drodze podporządkowanej nr DP 2055P km 257+961 w m. Wargowo.

Podobne artykuły