Bez pieniędzy, bez postępu

GMINA OBORNIKI. Tylko pięć sołectw z gminy Oborniki wystąpiło o unijną pomoc w rewitalizacji wsi. Jak na gminę tak dużą, to niewiele ponad 10% wszystkich.

Wśród tych, którzy chcą swą wieś unowocześniać, jest Objezierze. Przygotowany przez owo sołectwo projekt zakłada wymianę chodników i położenie nowych, budowę placu zabaw dla dzieci tworzenie stref zieleni, gazyfikację i kanalizację całej wsi i wiele innych, do których wciąż można dopisywać kolejne zadania.

Jak twierdzi Krzysztof Sroka, jeden z współautorów projektu, nie ma niemal zadań, których nie można by zapisać w planie. Ten pomoże uzyskać z Unii Europejskiej niezbędne na ten cel pieniądze. Każda wieś może był piękna i nowoczesna. Czekanie jednak aż się to jakoś zrobi samo może trwać wiecznie.

Podobne artykuły