Artystyczne rekolekcje

POŁAJEWO. Rekolekcje wielkopostne zorganizowane w Połajewie w dniach 14-16 lutego poświęcone były tajemnicy Eucharystii. Każdy dzień odbywał się pod innym hasłem, a młodzież i dzieci poza naukami w kościele prowadzonymi przez ojca-rekolekcjonistę Leszka Woźnicę z Gostynia uczestniczyły w zajęciach i warsztatach przygotowanych przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum oraz Gminny Ośrodek Kultury w Połajewie.

Pierwszego dnia pod hasłem DŹWIĘK młodzież podzielona na trzy grupy uczyła się śpiewać pieśni z Joanną Kuliberdą w GOK-u, w szkole, zaś nauczyciele postarali się o właściwą oprawę Święta Zakochanych.

W dniu drugim pod hasłem OBRAZ grupa artystyczna Ziomale prowadzona przez instruktorkę Miłosławę Mazur podjęła się ożywienia sceny utrwalonej na obrazie Leonardo da Vinci Ostatnia wieczerza. Krótka scenka dramatyczna w wykonaniu ZIOMALI przedstawiła biblijną historię Ostatniej Wieczerzy podzielonej na 4 epizody, od zdrady po wędrówki uczniów i Chrystusa na Górę Oliwną.

Centralnym punktem przedstawienia był żywy obraz, który objawił się oczom widzów po odsłonięciu kurtyny. Młodzi aktorzy zamarli na moment w pozach podobnych do tych namalowanych przez mistrza Leonarda, a animatorka grupy zadbała o fachowy komentarz dotyczący obrazu.

W szkole uczniowie mieli do wykonania komiks pod hasłem Przez cały tydzień przygotowuję się do Eucharystii – po jednym obrazku na każdy dzień tygodnia.

SŁOWO było hasłem ostatniego dnia rekolekcji. Uczniowie uczestniczyli we Mszy św. i zajęciach zorganizowanych przez szkołę – pisaniu listu z podziękowaniem dla rodziców (eucharystia to bowiem dziękczynienie) oraz w pracy nad tekstem biblijnym.

Organizacja tegorocznych rekolekcji w Połajewie pod patronatem Sztuk Artystycznych nie pozwalała się nudzić. To ciekawy pomysł na rozbudzenie wrażliwości artystycznej młodych ludzi przy okazji duchowego przygotowania do Świąt.

Podobne artykuły