Będzie remont budynku na skarpie

OBORNIKI. Dawny zbór Kościoła Staroluterskiego w Obornikach, znajdujący się u zbiegu ulic Kowalskiej i Lipowej w Obornikach potrzebuje solidnego remontu. Niegdyś korzystało z jego pomieszczeń liceum ogólnokształcące. Potem budynek przejął w zarząd Obornicki Ośrodek Kultury, lokując tam siedzibę Obornickiej Orkiestry Dętej. W tym czasie muzycy starali się zadbać o powierzoną im substancję, jednak zakres prac konserwatorskich jest bardzo rozległy.
W tej sytuacji burmistrz Tomasz Szrama zlecił opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dotyczący modernizacji budynku. Ma tam znaleźć się też adaptacja pomieszczeń dla Obornickiej Orkiestry Dętej. Z ofert zgłoszonych w Urzędzie Miejskim wybrano firmę Matyja i Ritter – Architekt i Inżynier Budownictwa z Poznania, która za kwotę 25 830 zł brutto wykona pełen projekt z dokumentacją remontową. Sam remont zabytkowego budynku na skapie, to już zupełnie osobna sprawa i znacznie bardziej kosztowna.

Podobne artykuły