Koniec z gotówką w urzędach?

OBORNIKI. Jak niedawno informowaliśmy, w obornickich urzędach publicznych i instytucjach będzie można wnosić opłaty kartą płatniczą lub telefonem.
Czy to opłata skarbowa, czy wynajem łyżew zimą na obornickim lodowisku, czy wniesienie opłaty targowej inkasentowi z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, nie trzeba będzie szukać gotówki mając kartę lub telefon.
Gmina Oborniki wzbogaciła się o osiem nowych terminali płatniczych. Urządzenia znajdują się w urzędzie: w Biurze Obsługi Interesanta na parterze, gdzie uregulować można opłaty oraz w pokoju 114, gdzie można zakupić publikacje wydawane przez gminę.
Płatność kartą obejmuje wszelkie opłaty z tytułu wydania dokumentów, w tym należności pobierane za wydawane akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, etc. przez Urząd Stanu Cywilnego, opłaty skarbowe wymagane przy wydawaniu warunków zabudowy, itp.
Jedynym wyjątkiem są podatki lokalne, czyli podatek od nieruchomości, od środków transportowych, podatek leśny i rolny, te bowiem płatne są na indywidualne konta każdego z podatników, stąd najlepiej zapłacić je przelewem.
Kartą lub telefonem od teraz zapłacić będzie można również w obiektach Obornickiego Centrum Sportu oraz regulować opłatę targową, pobieraną przez inkasenta od sprzedawców na targowisku.
Udogodnienie już zyskało sporą aprobatę klientów urzędu, którzy podkreślają przede wszystkim sporą oszczędność czasu, jaką niesie za sobą możliwość płatności elektronicznej.
Podobne udogodnienie trafi też do klientów starostwa powiatowego. Niebawem portal płatniczy pojawi się na każdym biurku wydziału komunikacji. Osobny portal będzie też w biurze podawczym.
Wybrany przez starostwo operator jest na etapie rejestracji urządzeń, które niebawem będą instalowane. Tym samym z czasem odejdą w zapomnienie obecnie istniejące jeszcze agencje bankowe, pobierające dodatkowe opłaty, w których tworzą się kolejki i do których trzeba dodatkowo biegać, aby wnieś opłatę.

Podobne artykuły