Pamięć i tradycja powstańcza w Parkowie

Pamięć i tradycja powstańcza w Parkowie

PARKOWO. 101 lat temu wielkopolanie chwycili za broń zrzucając jarzmo niemieckiego zaborcy. Przez wiele dni na terenie całego powiatu obornickiego odbywało się wiele uroczystości i imprez przypominających te wydarzenia. Nie mogło zabraknąć upamiętnienia powstańców również w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Parkowie. Tradycją szkoły jest zawsze apel powstańczy, przypominający wszystkich uczestników powstania z ziemi parkowskiej i okolicznych wsi.
Tym razem uroczystość poświęcona zwycięzcom sprzed 101 lat odbyła się w piątek 10 stycznia. Witając dzieci i młodzież wicedyrektor Danuta Talar-Soloch podkreśliła znaczenie pamięci o lokalnych bohaterach: Wśród powstańców było blisko 200 uczestników powstania związanych z Parkowem i okolicznymi miejscowościami. Mieszkańcy Parkowa, Jaracza, Wełny, Grudnej, Kaziopola, Słomowa wspierali powstanie materialnie, organizowali żywność, punkty sanitarne. Dziś przy symbolicznym krzyżu powstańczym oddajemy hołd powstańcom wielkopolskim, z radością mówiąc Gloria Victoribus, czyli chwała zwycięzcom.
O innych walkach i zwycięstwach wielkopolan, a nie brakowało ich w historii, warto pamiętać. Historyk Krzysztof Działo wyliczał: Powstanie 1656 ze zwycięstwem pod Lubrzem Andrzeja Karola Grudzińskiego, powstanie wielkopolskie w czasach insurekcji kościuszkowskiej, powstanie w 1806 roku pod wodzą J. H. Dąbrowskiego i J. Wybickiego, walki podczas Wiosny Ludów 1848 roku, czy wreszcie powstanie 1918/1919 oraz wydarzenia poznańskie 1956 roku
Dużo o samym powstaniu 1918 roku uczniowie dowiedzieli się z przedstawienia zatytułowanego „Przez Wielkopolskę krzyk wolności leci” w wykonaniu uczniów klasy V, a pod opieką Krzysztofa Działo. Występujących wspierał chór klasy VI a. Fabułą przedstawienia było to, jak uczennica Zuzia przygotowując się do sprawdzianu na temat powstania wielkopolskiego dowiaduje się wiele o powstaniu od istniejącego na portrecie pradziadka Norberta, a podróżując w czasie spotyka powstańców oraz inne dzieci, którzy opowiadają jej o powstańczym zrywie. Na zakończenie przedstawienia stwierdza: Historia to nie taki zły przedmiot i warto kultywować pamięć o lokalnych bohaterach.
Wszystko to przeplatane było znanymi pieśniami i piosenkami: „Marsz, marsz Polonia”, „Warszawianka”, „Wojenko, wojenko”, „Piechota”, czy „Marsz, marsz Dowborze” i sprawiło, że publiczność nagrodziła „aktorów” gorącymi brawami.
Po przedstawieniu nadszedł czas na najważniejszą część uroczystości, czyli apel powstańczy prowadzony przez Krzysztofa Działo. Znicz pamięci pod symbolicznym krzyżem powstańczym ustawionym ku czci Józefa Wybickiego i Jana Henryka Dąbrowskiego oraz powstańców 1806 roku złożyła dyrektor Małgorzata Cyranek w asyście Marka i Dominika, a następnie ku czci dowódców: Stanisława Taczaka i Józefa Dowbór-Muśnickiego oraz powstańców ziemi obornickiej wicedyrektor Danuta Talar-Soloch razem z Julią i Kasią.
Uczniowie z klasy VIII odczytywali nazwiska powstańców z poszczególnych miejscowości, po czym ich koleżanki i koledzy składali znicze pod krzyżem powstańczym. Bohaterów z Parkowa i Józefinowa przypomniały Ania i Angelika, a Kamil, Zuzanna i Alicja ustawili pod krzyżem znicz.
Gabriela i Daria przypomniały powstańców ze Słomowa, a znicz ustawili Jakub, Amelia i Vanessa;
Kacper i Karolina przypomnieli powstańców z Kaziopola, Grudnej i Wełny, a znicz ustawili Julia, Michał i Majka. Miłosz przypomniał powstańców z Jaracza, a Martyna, Emil i Wiktoria ustawili znicz. Wreszcie Mikołaj przypomniał wybranych powstańców z Rogoźna, a znicz tym razem ustawili Paweł, Jakub i Amelia.
Wzruszającym momentem apelu była chwila, gdy prowadzący wzywał bohaterów powstania słowami Stańcie do apelu, a prawie wszyscy uczniowie jednym głosem odpowiadali: Są na apelu! Wszyscy obecni mogli się wtedy poczuć jakby zjawiły się duchy przodków – zwycięzców sprzed 101 lat
Na zakończenie dyrektor Małgorzata Cyranek gorąco podziękowała uczniom i organizatorom za wkład pracy w organizację uroczystości i przypomnienie bohaterów powstania wielkopolskiego pochodzących z parkowskiej ziemi.

Podobne artykuły