Kiedy Staszica?

OBORNIKI. Po otwarciu obwodnicy wałeckiej kilku czytelników pytało o to, kiedy zostanie wyremontowana ulica Staszica. Wykonawca inwestycji co prawda naprawił odcinek znaczonej przez objazd w czasie budowy nawierzchni odcinka ulicy Staszica, ale pozostała reszta, od wiaduktu do magistratu.
Odpowiedzi udzielił nam burmistrz Tomasz Szrama: Już zleciłem opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy odcinka ulicy Staszica i to wraz z odwodnieniem. Postępowanie jest w toku. Wpłynęły już trzy oferty i trwa ich ocena.

Podobne artykuły