Kto zasiądzie w radzie bezpieczeństwa?

OBORNIKI. Skompletowany został skład powiatowej rady bezpieczeństwa i porządku. Gminy wysłały tam swych przedstawicieli, a rada powiatu dokooptowała swoich.
Do rady dołączyła Katarzyna Wodniak, pełniąca też funkcję przewodniczącej komisji gospodarczej w radzie powiatu oraz wicestarosta Waldemar Cyranek, odpowiedzialny w starostwie za drogi.
Klub radnych PiS proponował, by do składu powiatowej rady bezpieczeństwa i porządku dołączył też Zbigniew Nowak, ten jednak poparcia ze strony innych klubów nie uzyskał.

Podobne artykuły