PSZOK nieczynny (na razie)

PSZOK nieczynny (na razie)

GMINA OBORNIKI. PGKiM poinformowało swoich klientów, że w związku z nierozstrzygniętym przetargiem na utworzenie i prowadzenie stacjonarnych Punktów Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz utworzeniem i prowadzeniem Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) w roku 2020, (PSZOK) przy ul. Lipowej 19 w Obornikach będzie nieczynny do odwołania. Tu potrzeba wyjaśnienia przyczyn. Jak poinformował nas wiceburmistrz Piotr Woszczyk: Dwukrotna próba ustalenia ceny świadczenia przez PGKiM usług odbioru i segregacji odpadów problemowych spełzła na niczym. Za każdym razem oferta gminnej spółki była wyższa od oczekiwań GOAP. Będzie jeszcze jeden przetarg, a władze gminy mają nadzieję, że PGKiM dostosuje tym razem swoją ofertę do oczekiwań Związku Międzygminnego GOAP. W razie gdyby się to nie udało, oborniczanom pozostaje dowożenie odpadów do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) w Poznaniu i Swarzędzu pod podanymi adresami: 28 Czerwca 1956 r. nr 284, Poznań (przy byłym stadionie Lecha), tel. 61 833 22 12; Wrzesińska 12, Poznań, tel. 61 611 08 11; Meteorytowa 1, Suchy Las (teren składowiska odpadów), tel. 61 811 96 67; Świerkowa 17, 62-020 Swarzędz, tel. 61 817 34 21, kom. 695 980 352. Tyle formalności i aż strach pomyśleć, jak w razie braku rozstrzygnięcia będą wyglądały podobornickie lasy i przydrożne rowy.

Podobne artykuły