Budżet Obornik uchwalono bez poparcia połowy radnych PiS

OBORNIKI. Radni Rady Miejskiej w Obornikach poparli budżet na rok 2020 przygotowany przez burmistrza Tomasza Szramę i jego współpracowników.
Jak powiedziała w trakcie prezentacji projektu budżetu skarbnik Joanna Gzyl: Pomimo trudnej sytuacji dla samorządów, szczególnie dotyczącej zmniejszenia dochodów z tytułu umniejszenia podatku PIT oraz kosztów związanych z oświatą, budżet gminy na rok 2020 jest dobry, jak na miarę aktualnych czasów. Burmistrz Tomasz Szrama po raz kolejny przygotował budżet zrównoważonych potrzeb, tak aby żaden z mieszkańców naszej gminy nie został w nim pominięty.
Dochody gminy w roku 2020 będą sięgały prawie 170 mln zł, a wydatki około 179 mln zł.
62 mln zł gmina wyda na utrzymanie oświaty, a jak zauważył przewodniczący rady miejskiej Paweł Drewicz: Niepokojące jest to, że subwencja przekazywana przez rząd nie starcza nawet na wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych łącznie z oddziałami zerówki. Marek Lemański dodał: Płace w oświacie wzrosły z 29 do 46 mln złotych. Miało nauczycieli opłacać państwo, a spadło to na gminę.
Prawie 60 mln zł gmina wyda na zadania związane z opieką społeczną.
Mając na uwadze systematyczny rozwój samorządu w budżecie udało się także zabezpieczyć ponad 14 mln zł na wydatki inwestycyjne, w tym m.in. kolejne drogi, obiekty sportowe, modernizację oświetlenia w placówkach oświatowych, oświetlenie ulic itp.
W trakcie dyskusji nad wydatkami radni zdecydowali także, że 1.5 mln zł, które wcześniej planowane było na dopłaty do wody i ścieków, przeznaczone zostało na drogi, projekt kanalizacji w Maniewie i Gołębowie, budowę parkingu przy pływalni oraz modernizację oświetlenia w placówkach oświatowych. Wszystkie te zadania są bardzo ważne dla mieszkańców gminy, a planowana modernizacja oświetlenia w szkołach i przedszkolach ma wpłynąć na obniżenie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem oświaty, której utrzymanie należy do największych wydatków obornickiego samorządu.
W budżecie zabezpieczano także prawie 5 mln zł na wydatki związane z utrzymaniem komunikacji miejskiej, ponad 1.5 mln zł na realizacje funduszu sołeckiego i zadania realizowane przez sołtysów oraz środki na utrzymanie bieżące dróg i bieżące remonty.
Po pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu radni większością głosów uchwalili budżet gminy na rok 2020 r.
Wyjątkiem byli opozycyjni radni PiS Wiesław Garbarz i Tomasz Kamiński, którzy budżetu nie poparli, nie uzasadniając w żaden sposób swojej decyzji.
Rozległy się w sali sesyjnej brawa, a sekretarz gminy, Krzysztof Nowacki podziękował radnym w imieniu burmistrza obiecując, że: Budżet zostanie zrealizowany z pełnym powodzeniem.

Podobne artykuły