Odchodzący rok w XX i XXI wieku

Odchodzący rok w XX i XXI wieku

OBORNIKI. Przełom mijającego i nadchodzącego roku zawsze obfitował w huczne żegnanie i witanie tego nowego. Przegląd dawnych kalendarzy postanowiliśmy wraz z Krzysztofem Nowackim zacząć od pożegnania.
31 grudnia 1988 r. odszedł Walenty Chudy syn Antoniego i Magdaleny z domu Winkelman. Walenty Chudy ukończył szkołę ludową (Volkschule) w Obornikach w 1914 r. Od 1915 do 1918 r. uczył się zawodu leśniczego. W maju 1918 r. został powołany do armii niemieckiej. Jednak już od 2 stycznia 1919. brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w Obornikach. Walczył pod Czarnkowem. W wojsku polskim służył do listopada 1922 r. Przez cały okres międzywojenny mieszkał w Obornikach. Był członkiem Stronnictwa Narodowego i Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich. 22 sierpnia 1939 r. został zmobilizowany i otrzymał przydział do 14 batalionu saperów w Poznaniu. 8 września został ranny pod Piątkiem i dostał się do niemieckiej niewoli. Po zwolnieniu do domu, 22 listopada 1939 r., wraz z rodziną został wysiedlony do Generalnej Guberni. Do Obornik powrócił po wojnie 22 marca 1945 r. 17 maja 1946 r. został wybrany burmistrzem miasta. Walenty Chudy za swoją działalność został odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym i Medalem Zwycięstwa i Wolności. Ożenił się z Marią z Biednych. Został ojcem dwóch córek: Czesławy i Łucji.
31 grudnia 1936 r. na łamach naszej poprzedniczki, Gazety Obornickiej, życzenia swoim klientom złożyli liczni właściciele składów, zakładów usługowych, restauracji i hoteli. Wśród nich byli: właściciel składu obuwia Stanisław Narożyński, rzeźnicy Kurt Klemp i Bonifacy Januszak, drogista L. Wechmann, prowadzący sklep bławatny i męską galanterią Feliks Fromm, kawiarnia Adria i piekarz Stanisław Koliński, przypominający przy okazji o świeżych pączkach na nowy rok.
31 grudnia 1936 r. w sali Władysława Narożyńskiego odbyło się zebranie Powiatowe Towarzystwa Kółek Rolniczych.
31 grudnia 1938 r. w kawiarni Polonia odbył się Koncert i Dancing sylwestrowy.
Tego samego dnia Wesoły Wieczór Sylwestrowy odbył się w Uzdrowisku Miłowody. przygrywał znany zespól dancingowy ze skrzypkiem Edmundem Wyrwickim, salę pięknie ozdobiono i przystrojono, a na gości czekał gorący i zimny bufet. Ziemia Obornicka reklamowała sylwestrowy wieczór podkreślając – wesołość, humor i nastrój.
31 grudnia 1995 r. zmarł Franciszek Stachowiak, pedagog i działacz oświatowy ziemi obornickiej.
31 grudnia 2009 r. zginął w wypadku Marian Tomczak, długoletni nauczyciel i zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach. Całe swoje pracowite życie poświęcił nauczaniu matematyki.
31 grudnia 2012 r. obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach przestał pełnić Zygmunt Dyczkowski. Swoje obowiązki pełnił od początku powstania tejże placówki oświatowej.

Podobne artykuły