Kościół św. Krzyża z dofinansowaniem

OBORNIKI. Każdego roku władze powiatu dofinansowują powiatowe zabytki.
Najpierw zbierane są wnioski, potem specjalna komisja je ocenia, a na koniec wydawany jest komunikat, kto i ile otrzyma.
W tym roku pozytywną ocenę uzyskał tylko jeden wniosek. Dotyczy prac konserwatorskich przy remoncie posadzki w kościele św. Krzyża w Obornikach. Odpadł wniosek o wsparcie kwotą 20 tysięcy remontu plebanii przy kościele w Pruścach i to dlatego, że został złożony po terminie.

Podobne artykuły