Graby, jesiony i bzy

Graby, jesiony i bzy

LUDOMY. W gminie Ryczywół pojawiło się 326 nowych drzew i krzewów. Posadzono je na terenie Zabytkowego Parku w Ludomach oraz przy drogach publicznych w miejscowości Gorzewo.
Posadzenie nowych drzew oraz krzewów było formą rekompensaty za te wycięte podczas przebudowy boiska sportowego przy ludomskiej szkole. Nasadzenia zastępcze przy drogach publicznych wynikały z decyzji starosty obornickiego i była to pierwsza w historii gminy Ryczywół tak duża liczba nasadzeń zastępczych. Część z nich wynikała z decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.
Zakres prac był całkiem spory i obejmował zakup materiału roślinnego, samo wykonanie nasadzeń, palikowanie, wykopanie i zaprawianie dołów, usuwanie korzeni, transport roślin oraz montaż ekranów korzeniowych. Wykonawcą przedsięwzięcia był Krzysztof Wojdanowicz z Rogoźna, prowadzący działalność gospodarczą ABC – TOP. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zadania pełnił inspektor nadzoru terenów zieleni, dendrolog, oraz inżynier ogrodnik i leśnik Lesław Rachwał, a koszt inwestycji wyniósł 97.880 zł brutto.
Wśród nasadzeń pojawiło się 25 grabów pospolitych, 167 lip drobnolistnych, 6 dorodnych jesionów wyniosłych oraz aż 128 lilaków, zwanych też bzami.

Podobne artykuły