Brązowy medal dla Beaty Matelskiej

Brązowy medal dla Beaty Matelskiej

OBORNIKI, ROGOŹNO. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz Dnia Służby Cywilnej policjanci i pracownicy wielkopolskiej policji uczestniczyli 13 listopada w uroczystej zbiórce, zorganizowanej na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
W uroczystościach brała również udział radna rady miejskiej w Obornikach, która na co dzień jest dyrektorem Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień Dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie. Zarządza tą niezwykle pożyteczną placówką od 10 lat i to był główny powód dla którego otrzymała z rąk inspektora Piotra Mąki, komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu Brązowy Medal Za Zasługi dla Policji. Medal nadał jej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, doceniając wkład Beaty Matelskiej w doskonałe funkcjonowanie powierzonej jej pieczy placówki.
Celem owej placówki jest realizacja programów profilaktycznych, prewencyjno-interwencyjnych, edukacyjnych i wychowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki uzależnień oraz szeroko podjętej interwencji kryzysowej, promowania zdrowia i aktywnych form wypoczynku dziecięcego. Warto pamiętać, że to właśnie Beata Matelska tworzyła Centrum od podstaw i z doskonałym skutkiem. Dzisiaj jest to miejsce szczególnie lubiane przez dzieci i młodzież, gdzie regularnie uczestniczą w turnusach wakacyjnych oraz wyjazdach szkolnych. Dobrze wyposażony ośrodek z zawsze bogatym programem pobytu, w ciekawej formie realizuje program profilaktyki uzależnień dla najmłodszych.
Otwartość i postawa dyrektor oraz wykwalifikowana kadra sprawiają, że uczestnicy pobytów bardzo chętnie wracają do Rogoźna. Ośrodek cięgle się rozwija, a współpraca Beaty Matelskiej z wielkopolską policją skutkuje zwiększeniem kompetencji i świadomości stróżów prawa w zakresie problemów uzależnień dzieci i młodzieży.

Podobne artykuły