Jakie świetlice w Rożnowie i Górce?

GMINA OBORNIKI. Niedawno informowaliśmy o planach władz Obornik utworzenia w Rożnowie i Górce świetlic socjoterapeutycznych. Po artykule zadzwoniła do naszej redakcji jedna z czytelniczek, bardzo krytyczna wobec informacji o takiej świetlicy. Twierdziła, że powstaną najwyżej świetlice opiekuńczo-wychowawcze, a nie żadne tam socjoterapeutyczne.
Postanowiliśmy zwrócić się o informację w tej sprawie do autorytetu, jakim jest bez wątpienia Błażej Matczuk, zajmujący się w gminie pożytkiem publicznym i wolontariatem.
On wie najlepiej, jakiego typu świetlice powstaną, bo jest ich organizatorem i jak wyjaśnił: Dziś jeszcze nie wiadomo, który typ świetlicy powstanie w Górce i Rożnowie. To będzie zależało od oferty, jaką gmina otrzyma od podmiotu chcącego przystąpić do realizacji usługi prowadzenia świetlic środowiskowych. Podkreślam środowiskowych, bo każdy z tych typów świetlic związany jest ze środowiskiem jakiemu służy.
Błażej Matczuk przypomniał, że bodaj trzy lata temu były to świetlice terapeutyczno-wychowawcze, bo ofertę wygrała pani mająca odpowiednie uprawnienia, by tego typu punkty prowadzić.
Jak będzie tym razem, tego jeszcze powiedzieć się nie da.

Podobne artykuły