Uczniowie z Boruszyna strażnikami pamięci

Uczniowie z Boruszyna strażnikami pamięci

BORUSZYN. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego podsumowali akcję zorganizowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej SZKOŁA PAMIĘTA. Znaleźli się wśród 150000 uczniów z wielkopolskich szkół, którzy włączyli się w to wydarzenie, odwiedzając miejsca pamięci znajdujące się w najbliższej okolicy. Zgodnie z założeniem akcji złożyli hołd, składając kwiaty i zapalając znicze na grobach niezwykłych ludzi, którzy na trwałe wpisali się w historię najbliższego regionu. Jak co roku udali się na okoliczne cmentarze w Krosinie i Boruszynie, aby tam pochylić głowy nad mogiłami powstańców wielkopolskich, którzy swe życie oddali w walce o wolność i niepodległość ojczyzny. Po raz kolejny przypomnieli sobie nazwiska przodków, którzy 100 lat temu walczyli o to, aby każdy dziś czuł się wielkopolaninem. Korzystając z okazji, odwiedzili także cmentarz ewangelicko-augsburski, by i tam dać świadectwo pamięci.
Znicze zapłonęły też na grobach nauczycieli i dyrektorów, którzy swe życie związali ze szkołą i przedszkolem w Boruszynie, kształcąc kolejne pokolenia młodych Polaków.
Rajd na grób partyzantów od lat wpisany jest w kalendarz szkolnych wycieczek.
Co roku przed Świętem Zmarłych udajemy się nad kanał Kończak, aby uporządkować grób partyzantów poległych w czasie II wojny światowej. Polaka – Erharda Żabińskiego oraz Rosjanina sierżanta Aleksandra Kowalowa. Hołd oddaliśmy także wielkiemu podróżnikowi pochodzącemu z Boruszyna – Kazimierzowi Nowakowi. Zapaliliśmy znicz pod tablicą upamiętniającą tego słynnego boruszynianina. Choć niedawno obchodziliśmy kolejny Dzień Papieski, naszą powinnością i obowiązkiem było także upamiętnienie miejsca na boisku szkolnym, gdzie od kilku lat usytuowana jest tablica pamiątkowa poświęcona Janowi Pawłowi II – powiedziała Wiesława Maćkowiak.
Tegoroczna akcja zwróciła uwagę na potrzebę pielęgnowania pamięci o ludziach szczególnie zasłużonych i będzie ona wyrazem szacunku zarówno dla ich życia, jak i dokonań, które pozostaną w pamięci pokoleń.

Podobne artykuły