Eugeniusz Kierstan najlepszym szefem rad seniorów w Wielkopolsce

Eugeniusz Kierstan najlepszym szefem rad seniorów w Wielkopolsce

OBORNIKI. Najlepszym przewodniczącym rad seniorów w Wielkopolsce został Eugeniusz Kierstan, a zgłaszającym jego kandydaturę była starosta Zofia Kotecka z inicjatywy Tomasza Szramy i reszty Obornickiej Rady Seniorów. Taką właśnie informację uzyskaliśmy w piątek 25 października w Poznaniu, podczas największej w Polsce imprezy produktów i usług dla seniorów. Przyznano tam nagrodę VIVA! Wielkopolski Senior 2019, a jej zdobywcą ogłoszono Przewodniczącego Obornickiej Rady Seniorów Eugeniusza Kierstana.
Organizatorem konkursu jest województwo Wielkopolskie, w imieniu którego działa Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Celem konkursu jest nagrodzenie ponadprzeciętnych postaw seniorów i promowanie zrealizowanych inicjatyw w roku 2018. Konkurs prowadzony jest na terenie województwa Wielkopolskiego i dotyczy działań realizowanych dla mieszkańców Wielkopolski.
Eugeniusz Kierstan to emerytowany nauczyciel i zaangażowany społecznik. Od lat aktywnie włącza się w życie ziemi obornickiej. Jest przewodniczącym Obornickiej Rady Seniorów i Parafialnej Rady Ekonomicznej przy Kościele NMP w Obornikach, członkiem Rady Inicjatyw Naukowych i Kulturalnych działającej w ramach Kurii Metropolitalnej w Poznaniu oraz członkiem Chóru Pro Musica w Obornikach. Szczególnie bliskie jego sercu są potrzeby i problemy osób starszych. Jest pomysłodawcą niezliczonych przedsięwzięć, mających na celu zarówno poprawę życia jak i rozwój obornickich seniorów.
Za swoją dotychczasową działalność był wielokrotnie wyróżniony, w tym: „Nagrodą Kuratora Oświaty i Wychowania w Poznaniu”, „Nagrodą Powiatu Obornickiego”, odznaczony „Złotym Krzyżem Zasługi”. W 2016 r. otrzymał Honorowe Wyróżnienie Burmistrza Obornik, a w 2018 medal „Zasłużony dla Ziemi Obornickiej”. Teraz do listy jego wyróżnień dołączył laur VIVA! Wielkopolski Senior. Nasza redakcja serdecznie gratuluje.

Podobne artykuły