Nowy chodnik przy Marcinkowskiego

RYCZYWÓŁ. Wójt Henryk Szrama podpisał umowę na budowę chodnika wzdłuż ulicy Marcinkowskiego, lewa strona w kierunku placu 1 Maja. Wykonawcą prac będzie Szymon Włodarczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia chodnika o długości ok. 370 mb z kostki betonowej.
Wartość umowna prac wynosi 149 984 zł.  Termin wykonania zadania ustalony został do dnia 6 grudnia.

Podobne artykuły