Who is who Stanisława Nowaka

OBORNIKI. Pojawiła się właśnie ciekawa książka, będąca kompendium wiedzy o oborniczanach, którzy już zapisali się w historii miasta i gminy lub zapisują się nadal. Jest to zbiór ich biogramów, często z fotografiami, będący zapisem fragmentów życia postaci powszechnie znanych lub mniej znanych potomnym.
Na ponad 180 stronicach znajdują się życiorysy i dokonania osób, które odeszły, jak i nadal żyjących i działających na rzecz swojej małej ojczyzny.
Autorem książki jest emerytowany nauczyciel Stanisław Nowak, jej redaktorem zaś Stefania Maria Kiwertz, a wydawcą gmina Oborniki. Książkę można już nabyć w dziale promocji Urzędu Miejskiego.

Podobne artykuły