Sukces Pro Musica

Sukces Pro Musica

BIAŁYSTOK. Miło nam zawiadomić, iż Chór „Pro Musica” im. Józefa Czypka Śpiewem radował się czyli Cantu Gaudeamus na Międzynarodowym Konkursie Chóralny. W sobotę wraz z innymi chórami brał udział w koncercie w Auli Magna, w pięknym barokowym Pałacu Branickich, który może poszczycić się wielką historią ale także przepięknie utrzymanymi ogrodami znajdującymi się za Pałacem. Była to dla nas nie tylko wielka uczta duchowa ale także wspaniałe doświadczenie na gruncie muzycznym. Mieliśmy okazje skonfrontować się z innymi chórami nie tylko z Polski ale również z zagranicy. Po koncercie odbyło się spotkanie integracyjne delegacji wszystkich uczestniczących chórów wraz z jurorami, podczas którego mogliśmy lepiej się poznać, wymienić doświadczenia i życzyć sobie powodzenia w kolejnym dniu, w którym miały odbyć się przesłuchania konkursowe. Podczas zwiedzania miasta spontanicznie daliśmy recital w jednej z restauracji na białostockiej starówce co spotkało się z wielkim entuzjazmem lokalnej społeczności.
W niedzielę 20 października, po przesłuchaniu konkursowym, odbyło się ogłoszenie wyników. Chór „Pro Musica” im. Józefa Czypka otrzymał brązowy dyplom. Zważywszy na to, że poziom konkursu był bardzo wysoki a konkurencja niezwykle silna poczuliśmy się bardzo docenieni i wyróżnieni przez jury.

Podobne artykuły