Sukces po sześciu latach starań

MANIEWO. Po sześciu latach starań radnego Henryka Brodniewicza o uporządkowanie prawne terenu koło szkoły w Maniewie i wykorzystanie go na potrzeby dzieci, udało się zmienić kategorię gruntu i ustanowić tam nowy plan zagospodarowania przestrzennego.
W pobliżu szkoły jest około półhektarowa działka z gruntem klasy II. Aby ją zagospodarować na potrzeby szkoły, konieczne było tzw. odrolnienie gruntu, a mógł to uczynić jedynie minister rolnictwa.
Zwracali się do niego kolejni burmistrzowie wskazując na fakt, iż działka jest obok szkoły, której brak jest boiska czy miejsca na bezpieczną zatokę autobusową. Za każdym razem, każdy minister, w każdym z rządów odpowiadał, że „nie”.
Trudno powiedzieć co się takiego stało, że działka dotąd nie do odrolnienia została jednak odrolnienia. Henryk Brodniewicz, który nie rozumiał uporu w tej kwestii, odetchnął. Nie chce mówić o swoim sukcesie, ale wśród powodów odzyskania przez szkołę działki jest jednak jego upór i żelazna konsekwencja w działaniu przez ostatnie sześć lat.
Teraz będzie tam można budować dla szkoły boisko lub inne przydatne jej obiekty.

Podobne artykuły