Strażacki program 5000 + i lekki powiew polityki

Strażacki program 5000 + i lekki powiew polityki

OBORNIKI, We wtorek odbyła się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach narada operacyjna z druhami OSP powiatu obornickiego. Tematem narady była zmiana ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która stała się przyczynkiem do rozpoczęcia programu rządowego 5000+, finansowanego z budżetu państwa. Program przeznaczony jest na dofinansowanie jednostek OSP na terenie całej Polski i opiewa na 82 mln złotych.
Dotychczas państwo dofinansowywało także jednostki OSP, ale owe wsparcie nie miało swej nazwy, a zwłaszcza z plusem na końcu. Teraz nazywać się będzie „5000+” i wszystko jasne. Podczas narady druhowie omówili ogólne założenia programu, tryb i zasady przekazywania dotacji na zadanie publiczne, poznali wzór wniosku i omówili newralgiczne zagadnienia i szczegóły ułatwiające opiniowania wniosków.
Przybył Michał Zieliński, jeden z kandydatów na posła z ziemi obornickiej i obiecał druhom z powiatu „nacisk” na komendanta powiatowego o jak najszybsze weryfikowanie wniosków, ażeby te wnioski były w każdym przypadku pozytywnie zaopiniowane oraz żeby w przypadkach szczególnych, kiedy druhowie sami nie mogą dotrzeć do komendy powiatowej w Obornikach uruchomić zasoby komendy i pojechać do ich jednostek macierzystych. Prośba Zielińskiego została przez kpt. Krzysztofa Pertmana uwzględniona w całości.
Michał Zieliński zwrócił się do komendanta powiatowego PSP w Obornikach o powołanie specjalnego zespołu ze starszym kapitanem Dariuszem Szramą na czele, który w weekend poprzedzający termin składania wniosków będzie czuwał i pomagał druhom z OSP w pisaniu wniosków do programu 5000+.
Tak to się polityka sprzęgła z ochrona przeciwpożarową, a jak ostatnie przykłady dowodzą, na koniec lwią część kosztów związanych ze wszystkimi zakupami strażackimi i tak ponoszą lokalne samorządy, uszczuplając swoje budżety.

Podobne artykuły