Najlepsi otrzymali stypendia

Najlepsi otrzymali stypendia

OBORNIKI. Burmistrz Tomasz Szrama nagrodził trzech uczniów ze szkół znajdujących się na terenie gminy Oborniki, przyznając im stypendium za wysokie wyniki w nauce w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Oborniki”
Wśród nagrodzonych za wybitne osiągnięcia znaleźli się trzej uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. UNICEF w Obornikach: Karol Stachowiak (stypendium w wysokości 300 zł/miesięcznie za tytuł laureata oraz 200 zł/miesięcznie za tytuł finalisty); średnia ocen na koniec roku szkolnego 5,94. Kacper Jarzębowski (stypendium w wysokości 200zł/miesięcznie za tytuł finalisty); średnia ocen na koniec roku szkolnego 5,94. Michał Turostowski (stypendium w wysokości 200zl/miesięcznie z tytuł finalisty); średnia ocen na koniec roku szkolnego 5,56.
Podczas spotkania w Urzędzie Miejskim burmistrz oficjalnie pogratulował też rodzicom wyróżnionych uczniów.

Podobne artykuły