Wścieklizna

POWIAT OBORNICKI. Komenda Powiatowa Policji w Obornikach przypomina o obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Niedopełnienie ustawowego obowiązku przez posiadacza zwierzęcia jest wykroczeniem i podlega karze grzywny.
W związku ze stałym zagrożeniem wystąpienia tej choroby oraz stwierdzanymi nowymi ogniskami wścieklizny w regionie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach przypomina, iż obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie, zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, podlegają psy powyżej trzeciego miesiąca życia. Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie. Szczepienie psów jest podstawową metodą zapobiegania rozprzestrzenianiu się tej choroby.
Niedopełnienie obowiązku przez posiadacza zwierzęcia jest wykroczeniem i podlega karze grzywny. Szczepienie kotów przeciw wściekliźnie nie jest obowiązkowe, jednak z uwagi na potencjalną możliwość zarażenia się tych zwierząt wścieklizną Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach zaleca, by ich posiadacze objęli je również ww. szczepieniem, a w szczególności koty wolno wychodzące z domu, z uwagi na fakt, iż mogą one mieć kontakt ze zwierzętami dzikimi np. wiewiórkami czy nietoperzami, które są potencjalnymi wektorami wścieklizny.

Podobne artykuły