Co inwestycja to problemy, a radni pytają dlaczego?

Co inwestycja to problemy, a radni pytają dlaczego?

GMINA RYCZYWÓŁ. Radni opozycji: Monika Olech, Bogumiła Szychta, Barbara Boch, Adam Sobociński, Tomasz Kaczmarek i Roman Trzęsimiech zwrócili się do wójta gminy Ryczywół z prośbą o informacje dotyczące procedury zamówień publicznych oraz kontroli realizacji ryczywolskich inwestycji, ponieważ mają wątpliwości co do ich skuteczności.
Martwi ich drugi etap budowy asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Gorzewo. Pytają: Na czym polegają nieprawidłowości przy realizacji inwestycji? Czy inspektor budowy informował gminę o nieprawidłowościach przy realizacji inwestycji? Kto z Urzędu Gminy jest bezpośrednio odpowiedzialny za nadzór inwestycyjny? W jaki sposób gmina zamierza wyegzekwować realizację inwestycji zgodnie z dokumentacją techniczną?
Sprawdziliśmy w ich imieniu i okazało się, że dla kontroli jakości drogi wykonano odwierty w asfalcie, co jest praktyką dosyć powszechną. Drogowcy stwierdzili, że podbudowa drogi została wykonana źle, bo do projektu zabrakło trzy milimetry podkładu. Badania nacisku dowiodły co prawda, że nośność jest właściwa i drodze nic nie grozi. Jednak skoro pierwsza warstwa wyszła zbyt cienka, to trzeba to było uzupełnić. W ubiegły czwartek przybyła firma drogowa z Rogoźna i nadlała trzy centymetry asfaltu na warstwie ściernej. W ten sposób droga będzie lepsza niż ta, za którą gmina zapłaciła.
Radnych opozycji, bardzo zresztą łagodnej i konstruktywnej, martwi też modernizacja systemu wentylacyjnego w Przedszkolu Publicznym w Ryczywole:
Pytają: Z jakich powodów wykonawca zrezygnował z realizacji inwestycji, skoro spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskał najwyższą liczbę punktów? Pytają też o to: Czy jednym z powodów nieskuteczności procedury przetargowej mogło być zbyt późne ogłoszenie o zamówieniu, które ukazało się 20 maja 2019 r., co mogło mieć wpływ na ograniczone zainteresowanie potencjalnych wykonawców?
To także sprawdziliśmy i trzeba przyznać, że przetarg do wentylacji szczęścia nie miał. Przedsiębiorca, który zaproponował najniższa cenę, obejrzał obiekt coś tam policzył i jak czmychnął, tak więcej go nie widziano, choć będzie musiał zapłacić karą za zerwania kontraktu. Wójt ogłosił bardzo szybko następny przetarg, choć terminy minęły i trzeba go było ostatecznie odwołać.
Jako że nie ma tego złego, co by na dobre ponoć nie wyszło, kolejny przetarg będzie pod jesień lub zimą i nie na wentylację, ale na klimatyzację. Według fachowców można będzie zainstalować klimatyzację w przedszkolu za mniej niż pół ceny za wentylację, zadziała nie gorzej, a patrząc na termometry bardziej się przyda. Na dodatek montaż klimatyzacji nie wymaga opuszczenia przez dzieci przedszkola, więc można go wykonać w każdym terminie.
Trzecią inwestycją była budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ryczywole:
Radni chcieliby wiedzieć: Czym był spowodowany chaos informacyjny dotyczący otwarcia PSZOK po odbiorze inwestycji 28 czerwca tego roku.
Mają też pytania w sprawie remont mostu w ciągu drogi gminnej w Wiardunkach, Pytają: Na jakim etapie znajduje się realizacja tej inwestycji, na którą środki w budżecie gminy zostały zabezpieczone jeszcze na początku 2019 roku? Czy została wykonana ekspertyza techniczna, jeśli tak, to jakie są jej wyniki? Czy został wykonany projekt inwestycji wraz z kosztorysem?
Pytania radnych zostały przekazane wójtowi gminy w ramach interpelacji. Uzasadnieniem do ich zadania są obawy co do sprawnej realizacji zadań majątkowych gminy. – Nasze obawy budzą problemy przy realizacji powyższych inwestycji. Pierwsze półrocze 2019 roku pokazało, iż przy każdej z nich pojawiały się i pojawiają się różnego typu problemy. Czy wynikają one ze złej organizacji pracy w Referacie Inwestycji i Rozwoju? Oczywiście po zmianie na stanowisku kierowniczym mogło dojść do przejściowych problemów personalnych i organizacyjnych, ale po dziewięciu miesiącach uważamy, iż referat powinien działać już sprawnie. Przypominamy, iż każda z wyżej realizowanych inwestycji ma doprowadzić do tego, aby naszym mieszkańcom żyło się wygodniej i bezpieczniej; stąd obawy o dobrze wykonaną drogę w Gorzewie, zmodernizowany system wentylacyjny w przedszkolu, sprawnie działający Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz bezpieczną przeprawę przez rzekę Flintę w Wiardunkach.
Radni pytają wójta i bardzo dobrze, bo każdą władzę trzeba pytać i kontrolować. Błędy popełniają wszyscy, chociaż najmniej podobno ci, co nic nie robią.

Podobne artykuły