Gmina zamieni się z parafią

RYCZYWÓŁ. Droga prowadząca do cmentarza parafialnego leży na działce będącej własnością parafii. Powoduje to określone problemy z jej utrzymaniem. Gmina nie może formalnie jej utrzymywać, ni dbać o jej dobrostan.
Wójt Henryk Szrama postanowił ten stan zmienić. Porozumiał się już z proboszczem w kwestii wymiany gruntu. Jest to o tyle proste, że działka na której jest droga, graniczy z działką gminną. Przeniesienie własności z jednej działki na drugą jest dosyć łatwe, a proboszcz się na to godzi.
Gdy gmina zostanie właścicielem drogi na cmentarz, to prędzej lub później ją zmodernizuje.

Podobne artykuły