Opryski – zakaz wstępu do lasu

POWIAT OBORNICKI. Na terenie Nadleśnictwa Oborniki od 17 maja do 20 czerwca wykonywane są zabiegi ograniczającego liczebność brudnicy mniszki i strzygoni choinówki z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu samolotu. Zabieg agrolotniczy ograniczający liczebność populacji brudnicy mniszki i strzygoni choinówki zaplanowany jest na łącznej powierzchni 754,00 ha. Zabieg ten będzie wykonywany przy użyciu środka chemicznego Dimlin 480 SC.
Na czas wykonywania zabiegu Nadleśnictwo wprowadzi bezwzględny zakaz wstępu do lasu. Obrzeża lasu będą oznaczone odpowiednimi tabliczkami.
Będące przedmiotem zabiegu brudnica mniszka i strzygonia choinówka są groźnym szkodnikiem drzewostanów iglastych. Gąsienice tych owadów żerują w igłach drzew zagrażając trwałości drzewostanów.

Podobne artykuły