Rogoźno przeznacza 27 mln na pomoc społeczną

ROGOŹNO. Kierująca gminnym ośrodkiem pomocy społecznej Ewelina Kowalska wyliczyła, że gmina Rogoźno wydaje ponad 27 mln na pomoc dla potrzebujących. Wspiera biednych, pomaga samotnym, dba o niepełnosprawnych, wydając na ich potrzeby całą wymienioną kwotę.
Mierzy się też z wyzwaniami, jakimi są osoby zalegające z alimentami, a mowa o łącznej kwocie ponad ośmiu milionów złotych i liczbie niemal 200 osób unikających płacenia należnych kwot.
Pracownicy GOPS robą co mogą, choć na koniec roku 2017 była to liczba nadal bliska stukilkunastu dłużnikom. Ponad pół miliona złotych gmina dopłaciła w roku ubiegłym do domów opieki i ceny w nich rosną. Mimo to władze gminy uważają dbałość o najsłabszych obywateli wciąż za swój obowiązek i to jeden z tych najważniejszych.

Podobne artykuły