Spółdzielnia mieszkaniowa pomoże

OBORNIKI. Po wizycie w klubie „U babci” oborniccy seniorzy zaproponowali prezes Obornickiej Spółdzielni Mieszkaniowiej Marii Pilarskiej rozważenie przekazanie klubowi przylegającej do niego suszarni. Klubowicze mają problem z dojściem do toalety. Owa suszarnia mogłaby być toaletą przyległą do klubu, poprawiając w ten sposób komunikację. Maria Pilarska odpowiedziała na ich postulat bardzo szybko: Pomieszczenie suszarni nie jest obecnie użytkowane, ma 15 m i zarząd spółdzielni chętnie je przekaże. Po urządzeniu tam toalety reszta pomieszczenia może powiększyć salę klubu.

Podobne artykuły