Park Niepodległości ważnym akordem zbliżających się okrągłych rocznic – w Obornikach powstał Komitet Obchodów

Park Niepodległości ważnym akordem zbliżających się okrągłych rocznic – w Obornikach powstał Komitet Obchodów

OBORNIKI. W miniony poniedziałek kolejny raz obradował powołany przez radę miejską Społeczny Komitet Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP i Setnej Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Te dwie okrągłe rocznice nie są jedynymi powodami do powstania Komitetu, bo za rok są kolejne rocznice, jak 720 lat od pierwszej wzmianki o istnieniu Obornik i 680 lecie pierwszego zapisu o grodzie Oborniki. Mieczysław Brust, przewodniczący podobnemu Komitetowi organizującemu 650-lecie Obornik swe prace prowadził przez trzy lata.
Tym razem tempo musi być ekspresowe, bo już Szkoła Podstawowa nr 3 ogłosiła konkurs na plakat „Nasza Niepodległość”, biblioteka publiczna przygotowuje Akcję POWSTANIE polegającą na gromadzeniu, digitalizacji, archiwizacji i czasowej wystawie wydruków zdjęć i dokumentów.
3 maja rozpoczną się pierwsze uroczystości tegorocznych rocznic. Ich inauguracja rozpocznie się od mszy św., a w samo południe na obornickim Rynku rozpoczną się uroczystości nawiązujące do roku 1918. Nie będzie tym razem marszów, ni przemarszów. Jest pomysł wspólnego poloneza odtańczonego spontanicznie przez zebranych na Rynku. Pod pomnikiem papieża, bo to jedyny pomnik na Rynku, poczty położą kwiaty, przemówi burmistrz Obornik, a organizatorzy maja zadbać o podniesienie atrakcyjności spotkania do tego stopnia, by frekwencja w tym roku nie zawiodła. Takim elementem ma być na przykład sprowadzenia dobrej grupy inscenizacyjnej oraz ustawienie multimedialnego namiotu przygotowanego przez historyka i regionalistę Marka Lemańskiego.
Wiele czasu na to wszystko nie zostało, a tego rodzaju spotkań i uroczystości będzie więcej.
8 czerwca rozpocznie się Turniej Szachowy Klas III SP z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości, na 9-10 czerwca zaplanowano na torze crossowym Formoza Challenge 2018. 3 września gminna inauguracja roku szkolnego odbędzie się w Kiszewie i będzie doskonałą okazją do nadania szkole imienia Powstańców Wielkopolskich. 14 września zaczyna się Obornicki Weekend Seniora i będzie też Biesiada Wspomnień. Oborniczan czeka kilka wystawa „1918 – PAMIĘTAMY?”, będą wykłady, obędzie się gra terenowa – „Escape room – klucz do wolności”, zajęcia plastyczne zatytułowane „Pomnik bohatera” czy koncert muzyki klasycznej „Najpiękniejsza jest muzyka polska”, na który zaprosi Młyn Dahlmanna.
W listopadzie nastąpi odsłonięcie tablicy na budynku Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Maniewie. Będzie też IX Bieg Niepodległości ze startem z Rynku.
Uroczystości 11 listopada, Oficjalne Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpocznie wieczorna msza święta za ojczyznę.
Na 27 grudnia zaplanowano uroczystości poświęcone Powstańcom Wielkopolskim w Pacholewie. Tego samego dnia odbędzie się w OOK Galowy Koncert w Rocznicę Wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Rok się skończy, ale uroczystości będą trwały, bo już 4 stycznia odbędzie się uroczysty apel przy mogiłach powstańczych na obornickim cmentarzu, a Obornicki Ośrodek Kultury przygotuje przedstawienie z okazji rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Ponadto zostanie odsłonięty orzeł na froncie poczty, który tam niegdyś wisiał.
Cofając się jednak do maja, warto przypomnieć, że 2 Maja to Święto Flagi. W roku tak szczególnym nie można o tym zapomnieć. Jeżeli ktoś flagi nie ma, a chce ją wywiesić, Urząd Miejski będzie dysponował odpowiednią ilością flag, które będzie można otrzymać. Podczas uroczystości majowych będą też rozdawane na Rynku biało-czerwone chorągiewki.
Tomasz Szrama zaproponował też rozdanie z chorągiewkami tekstów patriotycznych pieśni, w czym popadł go uczestniczący w spotkaniu Komitetu ks. dziekan Józef Kamzol. Mieczysław Brust zaproponował, by została po obchodach rocznic jakaś pamiątka. Pewnym elementem tego będzie wystawa poświęcona 100-leciu wolnych Obornik.
Zostanie też przygotowana monografia zawierająca wspomnienia majora Anastazego Stepki, dowódcy obornickiego oddziału powstańczego w latach 1918/1919. Swoje wspominania rodzinne umieści tam też Stefania Kiwertz, wnuczka czterech braci Tabat, którzy poszli do powstania, z czego dwóch zapłaciło za wolność największą daninę.
Jerzy Staszewski, kustosz pamięci obornickiego cmentarza, zaproponował spacer historyczny śladem tabliczek pamiątkowych. Kolejna regionalistka, Renata Małyszek zaproponowała, by 16 września uczcić w Kiszewie kompanię kiszewską, która dzielnie się biła o niepodległość, a pamięć o niej pokrył kurz zapomnienia. Autor uwspółcześnionych legend, Tomasz Węgrzak przygotuje ilustrowaną historię Obornik, dostępną dla najmłodszych oborniczan.
Wreszcie dyskutowano też o parku, nieformalnie zwanym Parkiem 3 Maja. Piszemy tu „nieformalnie”, bo park jest bezimienny, a jego powszechna nazwa pochodzi od nazwy ulicy przy której leży.
Tu pojawił się pomysł, by park nazwać Parkiem Niepodległości, co wszyscy zebrani natychmiast zaakceptowali.
Park wymaga też renowacji. Te burmistrz Tomasz Szrama zaplanował wraz z Rynkiem i przyległym terenem. W ramach prac zostanie wycięta wszelka zieleń z wyjątkiem drzew ponad 25-30 letnich i nasadzona nowa, według projektu architekta zieleni tak, bo odgradzała park od ruchliwej jedenastki. Ma tam wrócić dawna fontanna i powstać rozległy plac spotkań, mieszczący oborniczan podczas rocznic i uroczystości, które z Rynku przeniesiono by do parku. Dominantą parku byłby pomnik wolności.
Nad jego kształtem pracuje specjalna 10-osobowa komisja, a przygotowani plastycznie regionaliści już przestawili swoje wizje przyszłego pomnika. Ma on łączyć a nie dzielić, więc – zdaniem Komitetu – tabliczka na cokole zaproponowana przez kibiców Lecha Poznań trafić tam nie może.
Eugeniusz Kierstan zaproponował umieszczenie na obecnym obelisku sylwetki orła. Na kwadracie cokołu widniałby napis, myśl Krasiński „Nie zginęła i nigdy nie zginie”. Po bokach stanęłyby dwie wysokie kolumny ze zniczami na szczytach.
Zbigniew Adamczewski w swojej koncepcji zaproponował pomnik jako rodzaj antycznej kolumnady. Na pięciu wysokich na ponad trzy metry kolumnach umieszczono by tablice okolicznościowe. Na froncie zostałby obecny głaz stojący na nowym cokole. Całość powinna być otoczona drzewami. Na leżącej na ich głowicach belce widniałby napis „Nie zginęła i nigdy nie zginie” oraz dwie tarcze z orłami Polski i Obornik. Na fundamencie bazy kolumn znalazłby się znicz. Gdzieś tam powinna też wisieć tabliczka o celu i dacie fundacji. Okładziną kolumnady może być marmur lub ceramika. Całość przypomina nieco grób nieznanego żołnierza w Warszawie, coprawda barokowy, ale w neoklasycystycznym ujęciu.
Reprezentujący młodzież Franciszek Goźdź ostrzegł, by koniecznie usunąć z parku piaskownice i huśtawkę, bo w parku Niepodległości, gdzie stanie pomnik Niepodległości takie elementy nie będą czyniły parku godnym, a śmiesznym. Poparł go Mieczysław Brust twierdząc, że ma to być miejsce powagi, a nie rozrywki.
Tu jednak warto się zastanowić na tym, czy dziecko bawiące się w parku piaskiem lub huśtające się gdzieś na uboczu zagrozi i naruszy powagę monumentu, która nie powinna być nadmiernie nadęta?
Krytycznym był też Marek Lemański, którego zdaniem megalityczna kolumnada Zbigniewa Adamczewskiego jest za duża dla małego parku. Jego zdaniem można w tym roku wykonać nową nawierzchnię pod obecnie stojącym obeliskiem i umieścić na nim tablice z uniwersalnym tekstem, który nikogo nie wykluczy i nikogo nie urazi. Tu padła propozycja tekstu – „Nie zginęła i nigdy nie zginie, pamięci mieszkańców, którzy walczyli o niepodległość”. Po dwóch stronach obelisku ustawić by można dwie trzymetrowe kolumny zwieńczone herbem Obornik i godłem Rzeczypospolitej.
Całość byłaby podświetlona i zabezpieczona monitoringiem. Muszą też znaleźć się stałe stojaki na flagi i znicze. Niestety zapewne zabraknie na to wszystko czasu, więc trzeba będzie jedynie wymienić tablice na cokole obecnego obelisku, do którego oborniczanie już przywykli. Piszący te słowa przypomniał, że odzyskiwanie niepodległość było procesem, tworzenie parku też będzie procesem i wszelki pospiech nie jest tu wskazany. Tym bardziej, że stojący w parku obelisk ma silną wymowę i nadal tam stać może, podczas gdy otoczenie wokół niego będzie się zmieniać.
Dysputę podsumował Tomasz Szrama proponując, by projekty pomników poddać pod osąd obywateli Obornik. Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony plebiscyt na kształt pomnika.
Ten pomysł uzyskał pełną zgodę zebranych, a Ariel Mańczak w imieniu Kibiców Lecha zrezygnował z tabliczki gromiącej komunistów na rzecz uniwersalnego pomysłu panów Kierstana i Adamczewskiego.
Wielogodzinne obrady zaowocowały nakreśleniem kształtu przyszłego Parku Niepodległości, który ma o niej przypominać i stać się w przyszłości jedną z wizytówek Obornik, a nadanie nazwy parkowi będzie jednym z ważniejszych akordów zbliżających się rocznic.

Podobne artykuły