Likwidacja przejazdu w Tarnowie

TARNOWO. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informują, że w związku z brakiem zgłoszenia się dotychczasowego użytkownika przejazdu kolejowo-drogowego na skrzyżowaniu drogi niepublicznej z linią kolejową Poznań Główny – Piła rozpocznie likwidację przejazdu kolejowo-drogowego, leżącego na skrzyżowaniu z drogą wewnętrzną, położonego w obrębie działek 206/2, 206/3 i 208 obręb Tarnowo, gdy nie otrzyma zgłoszenia na użytkowanie przejazdu niepublicznego kategorii „F”.
Jakkolwiek zawile to brzmi, likwidacja dotyczy mniej uczęszczanego przejazdu, a nie tego przy drodze krajowej nr 11.

Podobne artykuły