Pałac w Wełnie do wzięcia

WEŁNA. Skutkiem interwencji poselskich podejmowanych przez posła Krzysztofa Paszyka u Wojewody Wielkopolskiego, w ubiegłym tygodniu do obornickiego biura posła Paszyka wpłynęło pismo od wicewojewody Marleny Maląg, w którym informuje ona iż: Właściciel zabytkowego pałacu w Wełnie deklaruje wolę oddania przedmiotowej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.
Jeżeli ktoś chce oddać swą nieruchomość państwu, to najczęściej musi być ona obciążona poważną wadą, a on mieć przysłowiowy nóż na gardle. Tak jest też w przypadku pałacu, którego obecny stan można określić słowem „fatalny” lub „katastrofalny”.
Obecny właściciel jest już czwartym od chwili sprzedaży pałacu przez RSP w początkach lat 90-tych. Kupując posiadłość miał zapewne jakieś plany, które najwyraźniej spaliły się na panewce.
Właściciel nie podjął nie tylko remontu zdewastowanego przybytku, ale nie zadbał nawet o ochronę przed dalszym rozpadem zabytku. Nie on jeden tylko, bo i jego poprzednikom remont najwyraźniej nie wychodził, o czym informowaliśmy już wiele lat temu. Ten obecny był za zaniedbania karany finansowo, a ostatnia grzywna nałożona przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w maju tego roku wyniosła 10 tys. zł. To ciągle nie koniec, bo konserwator zaczął rozważać konieczność podjęcie działań mających na celu wywłaszczenia zabytkowego obiektu.
Według oceny urzędu konserwatorskiego: Przejęcie zabytku przez Skarb Państwa albo gminę Rogoźno w drodze umowy przekazania nieruchomości, będzie najkorzystniejszym rozwiązaniem z punktu widzenia gospodarki finansowej. 
Trzeba pamiętać, że nowy właściciel zobowiązany będzie do wykonania kosztownych prac ratunkowych oraz restauratorskich i konserwatorskich, a także do określenia nowego przeznaczenia dla zabytkowego obiektu. Jeżeli będzie nim gmina Rogoźno, najpewniej go sprzeda, bo nie ma ani środków ani lokalnego celu, by pałac remontować i utrzymywać. Gdyby trafił w dobre i zamożne ręce, kondycja tego cennego zabytku znacznie by się poprawiła, na co z pewnością zasługuje.

Podobne artykuły