200. rocznica urodzin Antoniego Małeckiego

200. rocznica urodzin Antoniego Małeckiego


OBJEZIERZE. Głównym punktem, by nie rzec kulminacją, 200. rocznicy urodzin wybitnego syna ziemi obornickiej, patrona biblioteki publicznej, Antoniego Małeckiego była i jest nadal wystawa „Z Objezierza do Lwowa”, urządzona w pięknych wnętrzach objezierskiego domu kultury.

Antoni Małecki przyszedł na świat w Objezierzu, dokładnie 200 lat temu, 16 lipca 1821 r. Szybko stracił rodziców i trafił pod opiekę Józefa hr. Grabowskiego, który nie szczędził grosza na naukę zdolnego młodzieńca.

Ten po ukończeniu szkół zajął się nauką, stając się z czasem wybitny humanistą, filologiem, literaturoznawcą, językoznawcą, dramaturgiem, historykiem, heraldykiem, tłumaczem i wydawcą. Był rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Lwowskiego oraz Uniwersytetu w Innsbrucku, wicekuratorem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, członkiem austriackiej Izby Panów, posłem na Sejm Krajowy Galicji.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy mająca go za patrona, przygotowała z okazji okrągłych urodzin szereg działań upamiętniających jego życie i dokonania.

Jednym z nich było otwarcie 16 lipca wystawy, którego dokonał dyrektor Biblioteki Publicznej Mateusz Klepka. Kuratorem wystawy „Antoni Małecki. Z Objezierza do Lwowa” jest Monika Hancyk, która starała się przedstawić zebranym postać patrona biblioteki w Obornikach.

Przybyło sporo osób, a pan dyrektor barwnie opowiadał o Małeckim, o zgromadzonych eksponatach i realiach epoki, w której przyszło żyć Małeckiemu.


Wystawę będzie ją można oglądać w każdą sobotę i niedzielę sierpnia, września i października w godzinach od 13.00 do 18.00. Grupy zainteresowane zwiedzaniem w innym terminie, proszone są o kontakt, tel. 61 29 60 265).

Podobne artykuły