32 mieszkania są niemal gotowe

ROGOŹNO. W dawnym biurowcu Rofamy powstaną niebawem 32 mieszkania socjalne. Obornicka firma Rembudex przystosowuje byłe pokoje biurowe do nowych potrzeb i trzeba przyznać, że efekt jest zaskakujący. W każdym z mieszkań jest już gotowa i całkiem spora wypłytkowana w całości łazienka, która czeka już tylko na biały montaż urządzeń sanitarnych. W pokojach znajdzie się tak […]

Czytaj dalej ...
 • Szacowanie strat na polach

  GMINA ROGOŹNO. Trwają prace komisji powołanej przez wojewodę wielkopolskiego do oszacowania szkód w rolnictwie spowodowanych suszą. Pierwsze wnioski sporządzone przez rolników wpłynęły do urzędu miejskiego w Rogoźnie jeszcze pod koniec czerwca. Ogółem do końca lipca wpłynęło tych wniosków 280. Wreszcie wojewoda powołał komisję, a ta dokonała oględzin wszystkich szkód i do początku września sporządzono 116 […]

  Continue Reading ...
 • Ludomski staw odzyska dawny blask

  LUDOMY. W ludomskim parku dworskim pojawiła się wielka koparka i ruszyły prace nad oczyszczaniem stawu. Gmina Ryczywół pozyskała dla sołectwa Ludomy w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” dotację w wysokości 30.000 złotych na ten właśnie cel. Cały projekt obejmuje również zakup i montaż ławek oraz koszy na śmieci, uporządkowanie terenu poprzez wyrównanie i […]

  Continue Reading ...
 • Trwają prace na targowisku

  OBORNIKI. Trwają prace przy przebudowie targowiska miejskiego w Obornikach. Na placu pojawiły się hałdy żwiru, tłucznia, przygotowywane są fundamenty pod budynek administracyjno-socjalny. Niebawem pojawią się przyłącza energetyczne, wodne i kanalizacyjne. W imieniu gminy nad przebudową czuwają: Drogowe Biuro Inżynierskie Alicji Głowackiej z Rogoźna, które to biuro za swą usługę otrzyma kwotę 8.000 zł brutto, a […]

  Continue Reading ...
 • Powiat zarabia na Ukraińcach

  POWIAT OBORNIKI. Powiat obornicki zarabia na wydawaniu pozwoleń na prace dla cudzoziemców. Tych ciągle przybywa, więc w ciągu tego roku zebrała się całkiem ładna sumka. Powiat zarobi też na wrakach porzuconych aut. Niektóre z nich są jeszcze w całkiem zdatnym stanie. Do sierpnia zebrało się ich już 14 sztuk. Zostaną wystawione na licytację, a uzyskane […]

  Continue Reading ...
 • Internat przestał być bezpieczny

  OBJEZIERZE. Władzom powiatu udało się pozbyć w Objezierzu szkoły, ale nie internatu. Teraz mają z nim kłopot, bo niedawna kontrola straży pożarnej ujawniła, iż budynek nie spełnia wymaganych norm. Potrzebna jest pilnie ekspertyza, by zaplanować prace nad poprawą stanu bezpieczeństwa budynku. Powiat nie ma na to pieniędzy, a jest już wiadomo, że koszty adaptacji będą […]

  Continue Reading ...
 • Wycinka pod obwodnicę

  OBORNIKI. Prace przy obwodnicy wałeckiej trwają w najlepsze. Obecnie poznańska firma FLO prowadzi wycinkę drzew i krzewów. Większość leży pokotem i czeka na wywóz. W pobliżu wiaduktu przy ulicy Staszica trzeba będzie wyciąć pięć pięknych dębów czerwonych. Już je oznakowano i zapewne w tym roku nie będą już cieszyć oczu przechodniów swym złotem i czerwienią […]

  Continue Reading ...
 • Gdzie gospodarować? Spór o budowę chlewni w Uścikowie. Radni poparli rolnika.

  UŚCIKOWO. Rolnik z Uścikowa chce wybudować na swym gruncie chlewnię. Około 200 mieszkańców wsi zaprotestowało. Wnieśli do magistratu prośbę, by tak zmienić plan zagospodarowania przestrzennego, aby rolnik chlewni wybudować nie mógł. Burmistrz przekazał tę prośbę do rozpatrzenia przez radę miejską Obornik, kompetentną taką zmianę wywołać. Radni pochylili się nad wnioskiem, a sołtys Ocieszyna, Błażej Pacholski […]

  Continue Reading ...
 • Urząd: uprawiali nie swoją ziemię

  OBORNIKI. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna imieniem „Jedności Pracy” w Łukowie chce od gminy dzierżawić siedem hektarów gruntów leżących za lokalnym cmentarzem. Gmina jednak już owe grunty wystawiła na sprzedaż. Pierwszy przetarg nie wyłonił kupców, zorganizowano więc drugi. Urzędnicy udali się w pole, by grunty przemierzyć raz jeszcze i stwierdzili, że spółdzielnia sobie te pola bezumownie uprawia. […]

  Continue Reading ...
 • Bielawska gotowa

  OBORNIKI. Dobiegła końca przebudowa ulicy Bielawskiej. Najwięcej pochwał otrzymała droga rowerowa biegnąca niezależnie od jezdni i odizolowana od chodnika. Bielawska znajduje się w ciągu ulic remontowanych ze wsparciem programu przebudowy dróg krajowych. Gmina uzyskała wsparcie finansowe a nowa droga cieszy oborniczan.

  Continue Reading ...
 • Projekty ożywiają wyobraźnię, pieniędzy jednak na dużą obwodnicę nie ma

  OBORNIKI. O ile obwodnica wałecka, wyprowadzająca ruch ciężarowy z centrum miasta na drogę krajową niebawem wejdzie w fazę realizacji, to duża obwodnica Obornik – czyli planowana droga szybkiego ruchu S11 – wciąż tkwi w fazie dywagacji, kolejnych przeprojektowywań i obietnic, że powstanie za lat parę, jak się znajdą na ten cel pieniądze. Odnosiła się do […]

  Continue Reading ...
 • Szczęście do wygrywania czy przemyślana ekonomia?

  ROGOŹNO. Inwestując w stworzenie w Rogoźnie spółdzielni socjalnej burmistrz Roman Szuberski zaoszczędził już ponad pół miliona. Podczas przetargu na prace przy remoncie jednego z budynków budowlańcy chcieli 450 tysięcy, a zatrudnieni w Rogozińskim Centrum Integracji Społecznej wykonali te prace za 100. Taki przypadek nie był pojedynczy i tym sposobem pół miliona zostało w gminnej kasie. […]

  Czytaj dalej ...
 • Ziemia leży odłogiem, rolnicy się denerwują a Agencja broni się procedurami

  GMINA OBORNIKI. Rolnicy z gminy Oborniki szukają ziemi pod zasiew, a tymczasem w rękach agencji wspierania rolnictwa są wolne grunty leżące pomiędzy Wargowem, Urbaniem i częścią Żukowa. Te grunty rolnicy chcieliby wydzierżawić od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) i obsiać jeszcze w tym roku, a najlepiej teraz. Ośrodek musi ogłosić 40 przetargów na areał o […]

  Czytaj dalej ...
 • Cena śmieci razy cztery?

  GMINA OBORNIKI. W międzygminnym systemie odbioru śmieci wszystko działało względnie dobrze, aż przyszło do podliczenia finansów i wtedy się okazało, że w kasie jest manko. Zdaniem prezydenta Poznania winne temu są gminy, bo płaca za mało. Rządzący gminami wchodzącymi w system GOAP są zdania przeciwnego, uważając, że winien jest Poznań, bo generuje największy potok odpadów […]

  Czytaj dalej ...
 • Wokół zadłużenia gminy Oborniki

  OBORNIKI. Przedmiotem poważnej dyskusji podczas ostatniej sesji rady miejskiej było zadłużenie gminy Oborniki. Ta mimo zawartych wcześniej umów nie otrzymuje wciąż dotacji do wykonanych inwestycji, W tej sytuacji musi sięgać po krótkoterminowe kredyty a one spaczają poziom zadłużenia. Gmina ma obecnie 44 mln zobowiązań, gdy spłyną należne jej od rządu i instytucji dotacyjnych kwoty deficyt […]

  Czytaj dalej ...
 • Szansa na kanalizację

  OBORNIKI. Trwają starania burmistrza i jego zespołu, aby pozyskać środki z Funduszu Spójności na realizację kolejnych zadań z zakresu ochrony środowiska.Jak wylicza prezes PWiK Tomasz Augustyn, w ramach planowanego do złożenia wniosku o dofinansowanie jest m.in.: budowa kanalizacji sanitarnej w m. Oborniki ul. 11 Listopada, ul. Staszica na odcinku od wiaduktu do ronda z ul. […]

  Czytaj dalej ...
 • Niecodzienna wizyta

  ROGOŹNO W czwartek Rogoźno odwiedził dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Łukasz Krysztofiak. Powodem wizyty była lustracja zaawansowania prac przy budowie Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS). Na ten cel gmina Rogoźno uzyskała dofinansowanie w wysokości 1.151.111 zł Dyrektor spotkał się z burmistrzem Romanem Szuberskim, po czym wspólnie udali się na plac budowy przy […]

  Czytaj dalej ...
 • Jest dofinansowanie na budowę gminnego składowiska odpadów

  RYCZYWÓŁ. Gmina Ryczywół potrzebuje miejsca, w którym będą magazynowane, selekcjonowane i segregowane odpadu komunalne. Na specjalnie przystosowanym i zorganizowanym terenie będą przyjmowane od właścicieli nieruchomości selektywnie wysegregowane odpady, takie jak papier i tektury, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło bezbarwne i kolorowe, odpady biodegradowalne, w tym zielone, popiół, odpady higieniczne, a także zużyty sprzęt elektryczny […]

  Czytaj dalej ...
 • Wojewódzkie inwestycje drogowe w regionie

  POWIAT OBORNICKI. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował w powiecie obornickim w ubiegłym roku trzy zadania o łącznej wartości ok. 228 tys. zł. Był to montaż znaków aktywnych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 w miejscowości Chrustowo, wartość zadania: 50 tys. zł, instalacja sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na drodze wojewódzkiej nr 178 w miejscowości Dąbrówka Leśna, wartość […]

  Czytaj dalej ...
 • Ruszyła budowa obwodnicy wałeckiej – droga będzie gotowa we wrześniu 2019

  OBORNIKI. Minęło blisko 20 lat od czasu pierwszych zapowiedzi budowy drogi łączącej trasę wojewódzką 178 w Obornikach z drogą krajową nr 11, po dawnym torze i moście kolejowym Oborniki-Wronki. Nawet przetarg i projekt obwodnicy nie dawał jeszcze pewności rozpoczęcia budowy zablokowanej przez wojewodę, który tłumaczył, że jego blokuje stolica. Wreszcie w miniony czwartek, 16 sierpnia, nastąpił […]

  Czytaj dalej ...
 • Nowoczesność i toi toie

  OBORNIKI. Oborniki mają nowoczesny dworzec autobusowy, modernizowana jest linia kolejowa. Niestety, dworzec Oborniki Miasto jak stał, tak stoi. Budynek dworca miał być zastąpiony nowym i nowoczesnym, architektonicznie zbliżonym do istniejących już tego typu budowlach, a stawianych w całym kraju przez PKP. W założeniach pod jednym zadaszeniem miały się znajdować trzy strefy: pierwsza – obsługi pasażerów, […]

  Czytaj dalej ...