Dopłata tylko do zabytków

OBORNIKI. Państwo S. kupili swego czasu dom przy ulicy Zamkowej. Teraz chcą by gmina dołożyła im do remontu fasady 40 tys. złotych. Gmina twierdzi, że skoro to nie zabytek to nie dołoży.  Ewa Thiem wyjaśniła, że są zasady dopłat do remontu zabytków. Gmina ma listę 200 obiektów o charakterze zabytkowym i właściciel każdego z nich […]

Czytaj dalej ...
 • Sposób na eternit

  OBORNIKI. Problem eternitu i jego szkodliwości staje się coraz poważniejszy. Gmina Oborniki ma zamiar zaproponować jego utylizację za pieniądze w 1/3 pochodzące z budżetu gminy, w 1/3 z budżetu powiatu i w 1/3 ze środków własnych wnoszącego wniosek o pomoc. Jest to interesujące i oczekiwane rozwiązanie. Teraz ruch należy do powiatu obornickiego. 

  Continue Reading ...
 • Żłobek coraz droższy

  OBORNIKI. Tak niegdyś popularny w Polsce żłobek stał się dziś instytucją nadzwyczaj kosztowną, na która stać jedynie najbogatsze miasta. Nie ma już żłobków w żadnej z sąsiednich gmin a najbliższe tego typu placówki można spotkać jedynie w bogatym Poznaniu.  W obornickim żłobku przebywa jednorazowo 40 dzieci. Koszt utrzymania każdego z nich będzie wynosić ok 885 […]

  Continue Reading ...
 • Dobra koniunktura w rolnictwie, choć trudno policzyć świnie

  POWIAT OBORNICKI. Do tematów ostatniej sesji rady powiaty należała informacja o stanie rolnictwa. Piotr Matuszak z agencji rolnej poinformował zebranych o dopłatach i nowych środkach pomocowych. Na mównicy zastąpił go Zbigniew Zając z ośrodka doradczego.  Wyjaśnił, że plony zbóż były mniejsze od oczekiwanych, ale podskoczyły ceny zbóż. Ci co sprzedają zboża nie stracili, a ci, […]

  Continue Reading ...
 • Koniec dziury radnego

  OBORNIKI, MANIEWO. Radny Andrzej Walkowski podziękował władzom za tablice informacyjne w Maniewie, choć dodał, że dwie są w jego mniemaniu wadliwe. Zabrał też zwyczajowo głos w sprawie dziury na drodze przed swym domem. Był oburzony na propozycję wiceburmistrza, by wziął do ręki grabie i ją sobie wyrównał. Wyjaśnił, iż już zamówił już kamienie i dziurę […]

  Continue Reading ...
 • Nowy regulamin

  OBORNIKI. Ponoć jest potrzeba uchwalenia nowego regulamin organizacyjnego starostwa. Sekretarz P.Sitek wnioskował o powołanie stosownej komisji. Ze strony zarządu powiatu zasiadły w niej już dwie osoby z SLD i PO. Sitek zaproponował dokooptowanie jeszcze trzech lub dwóch osób z rady a najlepiej z opozycji. Opozycja pomyślała i zasiliła komisję regulaminową osobami radnych Kuźniaka i Paszyka. 

  Continue Reading ...
 • Kroczący problem śmieci – być może Oborniki będą je wozić do Poznania

  OBORNIKI. W poprzednim numerze pisaliśmy o kroczącym problemie śmieciowym w Rogoźnie. W Obornikach sytuacja jest podobna a jedynie problem kroczy znacznie wolniej.  Naczelnik wydziału rolnictwa i ochrony środowiska Barbara Tojek, odpowiedzialna za gminną gospodarkę odpadami wyjaśniła, że biodegradacji winno ulegać, co najmniej 25% całej masy. Plan gospodarki musi być cały czas modernizowany. Na terenie gminy […]

  Continue Reading ...
 • Świeże powietrze za dopłatą

  OBORNIKI. Był czas, że mieszkańcy wsi uciekali w pogoni za wygodniejszym życiem do miast. Teraz dążąc za zdrowym życiem opuszczają miasta i osiedlają się na wsiach. Nic jednak za darmo. Radna W.Liczak zaproponowała, aby podczas opracowywania nowych stawek podatkowych domy wiejskie miały takie same stawki jak domy miejskiej i ponadto mieszkańcy wsi płaciliby taksę klimatyczną. […]

  Continue Reading ...
 • Złota lokalizacja

  OBORNIKI. Przy okazji wręczenia naszej gminie po raz trzeci tytułu „Gmina Fair Play”, Oborniki otrzymały również „Złotą lokalizację inwestycji”.  To drugie wyróżnienie jest szczególnie cenne, gdyż znajduje się wśród najcenniejszych danych na mapie terenów inwestycyjnych kraju. Korzyścią z tego może być napływ inwestycji a to pozytywnie stymuluje rozwój gminy.

  Continue Reading ...
 • Gdzie Rogoźno zawiezie śmieci?

  ROGOŹNO. Temat przystąpienia gminy Rogoźno do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych tworzącego się w Kopaszynie był jednym z punktów wspólnej komisji obradującej 17 października. Grzegorz Kamiński – wiceburmistrz Wągrowca i Tomasz Napiecek – dyrektor spółki zaproponowali Rogoźnu współpracę i wyjaśnili ideę. Oferta owej współpracy została złożona wszystkim gminom położonym najbliżej miejsca składowania śmieci. W chwili obecnej […]

  Continue Reading ...
 • Aldona Ból w społecznej radzie

  OBORNIKI. Obowiązkiem obornickich rajców był wybór członka powiatowej rady orzekającej o niepełnosprawności. Wśród pięciu nieetatowych członków jeden winien być wytypowany przez Radę Miejską. Dotąd tę funkcję sprawowała Waleria Liczak jednak jej kadencja skończyła się i to jak radna opowiadała dość bezpłodnie. Ostrzegła koleżanki i kolegów, że pani Basia z powiatu tak to urządziła, że rada […]

  Continue Reading ...
 • Jak współpraca, to z Poznaniem

  OBORNIKI. Swego czasu pialiśmy o rozmowach prowadzonych przez władze Obornik z prezydentem Grobelnym. Obejmowały one zakres promowania terenów inwestycyjnych. W tym czasie Poznań i powiat poznański stworzyły wspólne stowarzyszenie inwestycyjne a Anna Rydzewska ma zamiar zgłosić do tego stowarzyszenia również naszą gminę. Są w tej sprawie prowadzone intensywne rozmowy. Burmistrz Obornik uważa, że współpraca z […]

  Czytaj dalej ...
 • Pierwszy dzień bez handlu

  POWIAT OBORNICKI. Miniony czwartek był pierwszym z dwunastu dni obowiązywania ustawy o zakazie handlu w wybrane święta. Gdy ustawę wprowadzano jej twórcy przyznali, że jest jeszcze niedopracowana. Zaraz po wprowadzeniu konieczne juz były modyfikacje i ustępstwa. Szukano kruczków prawnych, by problem ominąć i wymyślono, na przykład, że sprzedaż paliwa jest działalnością usługową, co pozwoliło na […]

  Czytaj dalej ...
 • Drogi do utwardzenia

  GMINA OBORNIKI. Marszałkowski Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych wspiera w 50% budowę dróg wiejskich, zwłaszcza służących rolnikom. Zdaniem Anny Rydzewskiej jest celowym występowanie do marszałka po te środki, gdyż można dzięki temu wybudować dwa razy więcej dróg.  Według jej planu uzgodnionego z radą miejską w przyszłym roku na utwardzenie asfaltem dojazdów do domów i działek mogą […]

  Czytaj dalej ...
 • Kościjański za Dobrzyckiego?

  OBORNIKI. Zdaniem radnych istnieje w starostwie plan, aby dyrektora Dobrzyckiego zastąpił jego poprzednik Jacek Kościjański. Zygmunt Dyczkowski pytał o to wprost w czasie ostatniej sesji rady powiatu. Według kuluarowych rozmów, A.Żuromski chciałby poparcia opozycji przy wymianie dyrektora, ale tak, aby to nie była oficjalnie jego inicjatywa i następcą nie został Kościjański.  O tym ostatnim powiedział […]

  Czytaj dalej ...
 • Z myślą o nowym wozie strażackim

  KISZEWO, OBORNIKI. Strażacy z Kiszewa od dawna zabiegają o solidny remont ich samochodu. Sprawą się zajął wice burmistrz Bogdan Bukowski. Od generała Kamińskiego, który zasiada w zarządzie wojewódzkim OSP, dowiedział się, że nie ma już programu dofinansowywania odbudów strażackich aut.  Gmina przeznaczyła na ten cel kwotę 20 tys. złotych. Burmistrz Bukowski zaproponował dołożyć to tych […]

  Czytaj dalej ...
 • Ile za Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej?

  OBORNIKI. W minionym tygodniu przystąpiono do rozstrzygnięcia przetargu na wycenę prywatyzacyjną Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Do przetargu przystąpiły dwie firmy legitymujące się wymaganymi koncesjami. Władze Obornik przygotowując się do sprzedaży PEC, chcą mieć dokładną wiedzę na temat wartości tej firmy.  Mówi się o możliwości uzyskania nawet kilkunastu milionów złotych dochodu. Taki zastrzyk pieniędzy pozwoliłby na gruntowną […]

  Czytaj dalej ...
 • Podatki i opłaty poszły lekko w górę

  RYCZYWÓŁ. W minionym tygodniu rada uchwaliła nowe stawki podatków lokalnych na rok 2008. Podatek od budynków mieszkalnych będzie wynosił 53 gr/m2, od budynków i ich części pod działalność gospodarczą – 12,5 zł/m2, od gruntów pod działalność gospodarczą – 53 gr/m2, a od gruntów pozostałych 22 gr. Przyjmując uchwałę o wysokości stawek podatku od środków transportowych, […]

  Czytaj dalej ...
 • Lekarze zapłacą

  OBORNIKI. Niedawno zakończyła się w Obornikach kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ta zarzuciła gminie brak naliczania właściwych podatków lekarzom za lokale stanowiące gabinety.  -Trzeba będzie ich obciążać, choć wywoła to spore niezadowolenie – skomentowała sprawę Anna Rydzewska.

  Czytaj dalej ...
 • Otwarto kolejną nową szosę w gminie Oborniki – ze Ślepuchowa do Żukowa

  ŚLEPUCHOWO, ŻUKOWO. W minioną środę odbył się formalny odbiór drogi Ślepuchowo Żukowo. Trudno dziś uwierzyć, jak ta droga wygadała jeszcze stosunkowo niedawno temu.  – Gdy odwiedzałem dziewczynę w Ślepuchowie, to dojeżdżałem na początek drogi a ona wyjeżdżała mi naprzeciw ciągnikiem, bym się jej nie utopił w błocie. Potem dziewczyna została moją żoną, co oznacza, że […]

  Czytaj dalej ...
 • W Świerkówkach konflikt zażegnany

  ŚWIERKÓWKI. Niedawno pisaliśmy o problemach związanych ze zniszczoną nawierzchnią drogi w Świerkówkach. Kiepski asfalt zaczął się kruszyć, powstałe dziury robiły się coraz większe a dojeżdżający tą drogę do domów mieszkańcy Świerkówek byli zmuszani do slalomu lub błotnych kąpieli. Wydawało się, że trwa w sprawie remontu swoisty impas.  Jak się szybko okazało, nie taki jednak diabeł […]

  Czytaj dalej ...