Jak Maniewo to i Gołębowo

GMINA OBORNIKI. Rozeszła się plotka, iż powstał plan budowy sieci kanalizacyjnej w Maniewie z pominięciem Gołębowa. Zaskoczyło bardzo to sołtys Gołębowa Bogumiłę Orłowicz, która od lat zabiega o kanalizacje dla swojej wsi.
Zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie do prezesa PWiK, a Tomasz Augustyn plotkę zdementował: Obie wsi są w planie inwestycyjnym i gdy ruszy budowa sieci w Maniewie to i w Gołębiewie.

Podobne artykuły